Energi- og CO2-regnskabet

Energi- og CO2-regnskabet er et online værktøj, der har til formål at hjælpe kommunerne med at opstille et årligt regnskab for deres energiforbrug, energiforsyning og emissioner af drivhusgasser opgjort for hver kommune som et geografisk område. Udvikling og drift har fra værktøjets tilblivelse været forankret i Energistyrelsen, og store dele af udviklingen har været finansieret af Realdania i tidligere bevillinger.

Energi- og CO2-regnskabet findes i dag i en beta-version, der på en række områder er velfungerende. Der er dog samtidig behov for videreudvikling af værktøjet særligt, hvad angår dataleverancer og kvalitetskontrol. Der er desuden behov for at involvere kommunerne mere direkte i udviklingen og brugen af værktøjet, hvis potentialet i kommunernes energi- og klimaplanlægning skal forløses. Tiltrods for at værktøjet er efterspurgt, har den manglende finansiering af værktøjet har skabt usikkerhed.Dette imødegås med projektet.

Formålet med projektet er at skabe en langsigtet organisering og finansiering af Energi og CO2-regnskabet. Værktøjet skal kunne ’hvile i sig selv’, og driften skal kunne finansieres af abonnementsbetaling fra brugerne. Projektet tager næste skridt i denne retning ved at 1) etablere en ny organisering, 2) mobilisere kommunerne og 3) videreudvikling af værktøjet. Indsatsen for hver af disse delelementer beskrives kort nedenfor.

  1. **Etablere ny organisering:** Etablering af en ny organisering der fastholder forankringen af værktøjet blandt stærke nationale aktører, herunder kommunerne. For at imødegå dette etableres en arbejdsgruppe bestående af de kommuner der betaler abonnement til værktøjet som får til opgave at indstille en prioritering af udviklingsbudgettet, og en styregruppe med de nationale nøgleaktører og tre nyvalgte kommunale repræsentanter. Hertil etableres et sekretariat der kan varetage administrationen og facilitere udviklingsprocessen.
  2. **Mobilisere kommuner:** Mobilisering af kommunerne i værktøjet.. Dette tænkes gennemført ved at inddrage dem aktivt i processen med at prioritere udviklingsopgaver og vurdere om opgaverne er udført korrekt, samt ved en løbende informationsindsats omkring værktøjet, projektet og mulighederne for at deltage.
  3. **Videreudvikling af værktøjet:** Videreudvikling af værktøjet, med udgangspunkt ien konsolideringsfase, hvor kritiske udfordringer der begrænser værktøjets anvendelighed håndteres, og en efterfølgende udviklingsfase hvor datagrundlaget forfines og forbedres samt hvor nye funktionaliteter tilføjes.

KONTAKT

Projektleder
Martin Dam Wied

martin.dam.wied@gate21.dk

Varighed

Januar 2019 – December 2020

Partnere

Gate 21, Energiforum Danmark, Energistyrelsen, Realdania, KL, Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Faxe Kommune, Fredensborg Kommune, Fredericia Kommune, Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Helsingør Kommune, Herning Kommune, Hjørring Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Næstved Kommune, Region Hovedstaden, Roskilde Kommune, Rødovre Kommune, Silkeborg Kommune, Svendborg Kommune, Vejen Kommune, Vordingborg Kommune, Aarhus Kommune.

.