Energi- og CO2-regnskabet et online værktøj, der giver kommuner en effektiv mulighed for at opgøre udledningen af CO2. Det gør det nemmere for kommunerne at arbejde strategisk med klima- og energiplanlægning.

Energi- og CO2-regnskabet

Energi- og CO2-regnskabet et online værktøj, der giver alle kommuner – store som små – en enkel og omkostningseffektiv mulighed for årligt at opgøre drivhusgasudledninger og dermed få tal og fakta til kommunale klimaregnskaber. På den måde kan kommunerne se, om de arbejder sig i den rigtige retning klimamæssigt.

Værktøjet viser, hvor meget CO2 en kommune udleder fra eksempelvis produktion, trafik og private husholdninger og skal gøre det nemmere for kommunerne at arbejde strategisk med klima- og energiplanlægning. Det giver mulighed for at udtrække data på regionalt niveau eller på tværs af flere kommuner. Den ensartede metode skal gøre det lettere at gå sammen om løsninger på tværs af kommunegrænser og samtidig lære af hinandens erfaringer.

 

Unikt samarbejde

Værktøjet er nu i gang med at blive videreudviklet i et samarbejde mellem Energistyrelsen, KL, Realdania, Region Hovedstaden og 34 kommuner fra hele landet Gate 21 fungerer sammen med Energiforum Danmark som sekretariat. Alle kommuner eller regioner kan stadig nå at være med. De kommuner og regioner, der går ind i projektet, får direkte indflydelse på udviklingen gennem en arbejdsgruppe, som stiller forslag til hvilke udfordringer, der skal fokuseres på.

Det koster en kommune eller region 15.000 kroner årligt at få adgang til værktøjet og dermed også at kunne deltage i at udvikle Energi- og CO2-regnskabet. Den årlige medfinansiering af værktøjet skal ses i lyset af, at mange kommuner allerede i dag udarbejder et årligt klima- og energiregnskab. Det kræver ofte mange ressourcer og kan være omkostningstungt især for mindre kommuner. Det betyder samtidig, at kommunernes lokale regnskaber ofte har forskellige datakilder og metoder.

Samarbejdet har været under opstart siden slutningen af 2018 og blev formelt igangsat ved et stiftende styregruppemøde den 30. april 2019. Projektet løber foreløbig til udgangen af 2020, hvorefter ejerskabet af værktøjet efter planen vil overgå til kommunerne.

Ønsker din kommune at deltage i projektet?

Henvend dig på regnskab@sparenergi.dk 

KONTAKT

Projektleder
Katrine Lerhard

katrine.lerhard@gate21.dk

Varighed

Januar 2019 – December 2020

Partnere

Gate 21, Energiforum Danmark, Energistyrelsen, Realdania, KL, Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Faxe Kommune, Fredensborg Kommune, Fredericia Kommune, Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Helsingør Kommune, Herning Kommune, Hillerød Kommune, Hjørring Kommune, Holbæk Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm Kommune, Københavns Kommune, Lejre Kommune, Lemvig Kommune, Lolland Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Næstved Kommune, Region Hovedstaden, Roskilde Kommune, Rødovre Kommune, Silkeborg Kommune, Slagelse Kommune, Skanderborg Kommune, Svendborg Kommune, Vejen Kommune, Vordingborg Kommune, Aarhus Kommune.