Energi Öresund är ett gränsöverskridande samarbete mellan danska och svenska kommuner, energisällskap och universitet med målsättningen att arbeta med strategisk energiplanering. Projektet innehåller tre huvudaktiviteter – att studera möjligheterna att lagra energi, något som blir mer och mer aktuellt när vindkraften byggs ut i snabb takt, att studera energiförsörjning i områden med lågt energibehov och att utveckla det gränsöverskridande samarbetet inom fler områden.


Mer information om Kreativa Hus finns på projektets hemsida >>Jan-Åke Andersson från Kreativa hus visade interiören i ett av husen för några av deltagarna. (Foto: Energi Øresund)