I projektet Energi på Tværs samarbejder kommuner, forsyningsselskaber og den private sektor om visioner for en fossilfrit fremtid. Sammen har parterne udviklet en konkret handleplan, der skal gøre visionerne til virkelighed. 

Energi På Tværs

Omstillingen til et fossilfrit energisystem kræver, at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder. I projektet Energi på Tværs samarbejder kommuner, forsyningsselskaber og den private sektor om vision og handling for den grønne energiomstilling. Det er første gang, at så mange kommuner og forsyningsselskaber er indgået et tværgående samarbejde om den grønne omstilling.

 

Samarbejde på tværs af aktører og kommunegrænser

I projektets første faser udviklede partnerene en fælles vision med principper og politiske målsætninger omkring eksempelvis valg af teknologi og energikilder og muligheder for regional erhvervsudvikling. Visionen skal være med til at guide vigtige politiske beslutninger om milliardstore investeringer og skabe overordnede rammer for det konkrete arbejde med strategisk energiplanlægning i kommunerne.

For at skabe en fælles helhedsorienteret energiplan fokuserer projektet i høj grad på forsyningsselskabernes i forvejen planlagte investeringer og business cases for at kunne udarbejde en fælles plan for omstillingsarbejdet, herunder en handleplan for, hvordan kommuner og forsyningsselskaber hver især bidrager til arbejdet.

Gennem Energi på Tværs fik kommunerne en række konkrete værktøjer og udbytter, herunder energiregnskab for egen kommune, scenarier, som viser det fremtidige energisystem. 

Projektet udgjorde en fælles platform for sparring mellem kommuner, energiselskaber og andre fagpersoner omkring energiplanlægning og ledte til nye samarbejder og projektforslag på tværs af kommuner, energiselskaber og den private sektor.

 

Visionerne bliver til virkelighed

Energi på Tværs er nu i sin tredje fase, som er implementeringsfasen af projektet. Energi på Tværs 3 fokuserer på otte-ni konkrete omstillingsprojekter, som har det til fælles, at de involverer både kommuner, forsyningsselskaber og organisationer. Aktiviteter, som bringer Region Hovedstaden, kommuner og forsyningsselskaber tættere på målsætningen om at gøre el- og varmesektoren i 33 kommuner fossilfri i 2035 og tilsvarende for transportsektoren i 2050. 

Mange af aktiviteterne vil tage udgangspunkt i den strategiske energiplan og handlingsplanen Roadmap 2025, som var et resultat af Energi på Tværs 2.

Varighed

Energi på Tværs I: 2014-2015

Energi på Tværs II:  2016–2018

Energi på Tværs III: 2018- ultimo 2021

Partnere

I projektets tredje fase deltager der foreløbig 33 kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholms Regionskommune, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Tårnby og Vallensbæk. 

Forsyningsselskaber: ARC, Argo, CTR, HMN-Gasnet, HOFOR, Norfors, Hillerød Forsyning, Forsyning Helsingør, VEKS, Vestforbrænding og Ørsted.

Finansiering

Energi på Tværs blev skabt med finansiering fra Energistyrelsen, Region Hovedstaden, energiselskaber og kommunerne i regionen.