Energi på Tværs III

Energi på Tværs 3 er implementeringsfasen af Energi på Tværs-projektet. Fase 3 skal iværksætte aktiviteter, som bringer Region Hovedstaden, kommuner og forsyningsselskaber tættere på målsætningen om at gøre el- og varmesektoren i 33 kommuner fossilfri i 2035 og tilsvarende for transportsektoren i 2050. Udover en række tværgående projekter og samarbejder vil fase 3 fokusere på 8-9 konkrete omstillingsprojekter. Mange af aktiviteterne vil tage udgangspunkt i den strategiske energiplan og handlingsplanen Roadmap 2025, som indeholder 34 konkrete forslag til handling.

KONTAKT

Projektleder
Anders Hasselager

anders.hasselager@gate21.dk

Varighed

Januar 2019 – December 2021

Partnere

Region Hovedstaden, Vestforbrænding, Hovedstadsregionens Naturgas (HMN), HOFOR A/S, Norfors, CTR, VEKS, ARGO og ARC.