Kom og vær med til at starte processen for udvikling af en fælles vision og plan for et fleksibelt og effektivt energisystem i hovedstadsregionen.

 

I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler og i 2035 skal hele el- og varmeforsyningen være dækket af vedvarende energi. Omstillingen rummer både store udfordringer og store muligheder, men en af forudsætningerne for, at det skal lykkes, er et styrket samarbejde mellem alle aktører i energisektoren. 
 
Dato: 31. marts 2014
 
For mere information kontakt Martin Dam Wied