Energi på Tværs samler kommuner, forsyningsselskaber og videninstitutioner i tæt samspil om fremtidens energisystem. Visionen er at sikre en fossilfri energisektor i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050.

ENERGI PÅ TVÆRS

Den danske energiforsyning har forandret sig markant over de seneste 100 år, og der kræves lige så radikale forandringer frem mod 2035, hvis den fælles politiske målsætning om en fossilfri energiforsyning skal nås. Samarbejdet om en strategisk energiplanlægning i hovedstadsregionen bunder særligt i et ønske om at begrænse den globale opvarmning, ved at reducere det fossile energiforbrug.

 

Fra fælles vision til handling

Energi på Tværs III er den tredje fase af Energi på Tværs projektet. I de første to faser var fokus på at undersøge mulighederne og udvikle visionen om en fleksibel og bæredygtig energiforsyning i Region Hovedstaden. Det resulterede i en stærk udmelding om at fossile energikilder skal være fortid. Nu sætter 33 kommuner og 11 forsyningsselskaber handling bag ordene.

Fra 2035 skal Hovedstadsregionens energisektor være baseret på 100 procent vedvarende energi. Det samme skal gælde transportsektoren fra 2050. Energi på Tværs III fokuserer på en række konkrete omstillings-projekter, som har det til fælles, at de involverer både kommuner, forsyningsselskaber og organisationer, i et tæt samarbejde.

 

Grøn omstilling på tværs af kommunegrænser

Mange af aktiviteterne i Energi på Tværs, tager udgangspunkt i den fælles strategiske energiplan og den tilhørende handlingsplan Roadmap 2025, som indeholder 34 konkrete forslag til grøn omstilling.

Planerne er resultatet af anden fase af Energi på Tværs og sætter rammerne for det fælles arbejde hen imod en fossilfri energi- og transportsektor. Den fælles strategiske energiplan skal nu omsættes til handling i de enkelte kommuner og forsyningsselskaber, og mange steder er man allerede godt igang med alt implementere fremtidens energi- og transportløsninger.

Der allerede er spændende og innovative projekter igang inden for blandt andet solvarme, varmepumper, varmelagring, geotermi energirenovering, grøn infrastruktur og grønne drivmidler i både den offentlige og private transportsektor.

 

Stærk partnerkreds med nye deltagere

Det er første gang, at så mange kommuner og forsyningsselskaber har indgået et tværgående samarbejde om vision og handling for den grønne energiomstilling. Siden afslutningen på anden fase af Energi på Tværs er deltagerkredsen vokset, idet Danmarks største forsyningsselskab, Ørsted, har valgt at deltage i samarbejdet.

Ved at skabe et bredt samarbejde om energiomstillingen i Danmark sikrer vi, at der gennemføres de rette investeringer på tværs af kommunale og regionale grænser og undgår de suboptimeringer, der kan opstå, hvis de enkelte kommuner, regioner og virksomheder agerer alene. De næste skridt tager vi sammen.

 

Energipolitisk Topmøde 2020

I september 2020 blev der for tredje gang afholdt energipolitisk topmøde for borgmestre, tekniske direktører, forsyningschefer og andre deltagere med fokus på den grønne omstilling. Temaet for topmødet var denne gang “Hvordan understøtter kommunerne 70% reduktionsmålet i 2030?”. Du kan læse mere om topmødet og se eller gense det på linket her: https://www.gate21.dk/energipolitisk-topmoede-2020-70-i-2030/ 

 

 

KONTAKT

 

Seniorprojektleder

Anders Hasselager

Telefon: 53 89 70 04

anders.hasselager@gate21.dk

PARTNERE

ARC, Argo, CTR, Evida, HOFOR, VEKS, Norfors, Vestforbrænding, Hillerød Forsyning, Forsyning Helsingør og Ørsted.

KOMMUNER

Region Hovedstaden: Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholms Regionskommune, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Region Sjælland: Greve, Køge, Roskilde, Solrød.

VARIGHED

Januar 2019 – December 2021