Indsatser

Energibesparelser

Bygninger står for 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Hvis vi skal nå målet om reducering af CO2-udledninger fra bygninger er energibesparelser igennem energirenoveringer vejen frem – både i boliger, virksomheder og kommunale bygninger. Det vil både reducere energiudslippet og forbedre indeklimaet.

Grøn varme

En fossilfri varmeforsyning er afgørende, hvis vi skal nå projektets fælles mål om en fossilfri energisektor i 2035. Det betyder, at boliger og offentlige bygninger skal have udskiftet olie- og gasfyr med miljøvenlige alternativer ligesom en udbygning af fjernvarmen accelereres for at forberede en flerstrenget forsyning og en delvis omlægning væk fra biomasse på længere sigt

Ladestandere til elbiler

Transport udgør cirka en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor er en markedsmodning og kommunal udbredelse af den fornødne infrastruktur til elbiler afgørende for at udbygge en grøn transportsektor, der blandt andet gør det attraktivt for private borgere at vælge grønne køretøjer.