Publikationer

Forudsætningskatalog 

til udarbejdelse af kommunale varmeplaner

Roadmap 2025

34 konkrete tiltag, der sigter imod en fossilfri fremtid

Fælles Strategisk Energiplan

En langsigtet vision for energisektorens udvikling i hovedstadsområdet

Politiske anbefalinger

Notat med politiske anbefalinger på baggrund af Den Fælles Strategiske Energiplan

Baggrundsrapport

Baggrundsmateriale til Den Fælles Strategiske Energiplan

Grøn vækst i Greater Copenhagen

Analyse af potentialet for grøn vækst. Udarbejdet af Damvad Analytics.

Investeringsoversigt for den kollektive energiforsyning

Analyse af planlagte investeringer i energianlæg i Region Hovedstaden

Effektvurdering af den Fælles Strategiske Energiplan

Vurdering af fremdrift og tiltag i den Fælles Strategiske Energiplan for hovedstadsområdet

 

Fjernvarme og kraftvarmeproduktion

 

Notat om fremme af store varmepumper

Anbefalinger til udbredelse af varmepumper

Brændsel til spids- og reservelastproduktion

Gennemgang af forskellige brændslers fordele og ulemper

Varmelagre i hovedstadsområdet

En vurdering af placeringsmulighederne for varmelagre i hovedstadsområdet

Business case: Økonomiske vilkår for geotermi

Potentialer for udbygning af geotermi

 

Varmeforsyning

Fremtidens varmeforsyning

COWI analyse af varmeforsyningen med vægt på område-opdeling

Værktøjskasse til kommunal varmeplanlægning

Vejledning til at igangsætte og accelerere den lokale varmeplanlægning

Værktøjskasse til fjernvarmeprojekter

Gennemgang og vurdering af værktøjer på projektområdet.

Inspiration til et styrket samarbejde

Katalog med tiltag, der skal styrke samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber

Case: Ultralavtemperatur-fjernvarme

Beskrivelse af udbygning med ultralavtemperatur-fjernvarme på Teglbakken

Case: Teglbakken

Sammenkobling af lokale kraftvarmecentraler og regional transmissionsledning

Business case: Barrierer for udbygning af fjernvarme

Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning af det storkøbenhavnske fjernvarmenet

Case: Ultralavtemperatur-fjernvarme

Beskrivelse af udbygning med ultralavtemperatur-fjernvarme på Teglbakken

Case: Udbygning af fjernvarme i Fredensborg

Projektbeskrivelse af udbredelsen af fjernavarme i eksisterende bebyggelse

Case: Samkøring af fjernvarmesystemer

Beskrivelse af projektet med Vestforbrænding, DTU, Holte Fjernvarme og Danske Commodities

 

Transport

 

Grønne drivmidler i transportservice

Analyse af mulighederne for at stille krav til drivmidlerne i udbud

 

Energiforbrug

Hvidbog

Brug af energiforbrugsdata for private borgere til strategisk energiplanlægning og energispareformål

 

Forudsætningskatalog

til udarbejdelse af kommunale varmeplaner

Roadmap 2025

34 konkrete tiltag, der sigter imod en fossilfri fremtid

Fælles Strategisk Energiplan

En langsigtet vision for energisektorens udvikling i hovedstadsområdet

Baggrundsrapport

Baggrundsmateriale til den Fælles Strategiske Energiplan

Politiske anbefalinger

Notat med politiske anbefalinger på baggrund af den Fælles Strategiske Energiplan

Grøn vækst i Greater Copenhagen

Analyse af potentialet for grøn vækst. Udarbejdet af Damvad Analytics.

Investeringsoversigt for den kollektive energiforsyning

Analyse af planlagte investeringer i energianlæg i Region Hovedstaden

Effektvurdering af den Fælles Strategiske Energiplan

Vurdering af fremdrift og tiltag i den Fælles Strategiske Energiplan

 

Fjernvarme- og kraftvarmeproduktion

 

Notat om fremme af store varmepumper

Anbefalinger til udbredelse af varmepumper

Brændsel til spids- og reservelastproduktion

Gennemgang af forskellige brændslers fordele og ulemper

Varmelagre i hovedstadsområdet

En vurdering af placeringsmulighederne for varmelagre i hovedstadsområdet

Business case: Økonomiske vilkår for geotermi

Potentialer for udbygning af geotermi

 

Varmeforsyning

 

Fremtidens varmeforsyning

COWI analyse af varmeforsyningen med vægt på område-opdeling

Værktøjskasse til kommunal varmeplanlægning

Vejledning til at igangsætte og accelerere den lokale varmeplanlægning

Værktøjskasse til fjernvarmeprojekter

Gennemgang og vurdering af værktøjer på projektområdet.

Inspiration til et styrket samarbejde

Katalog med tiltag, der skal styrke samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber

Case: Ultralavtemperatur-fjernvarme

Beskrivelse af udbygning med ultralavtemperatur-fjernvarme på Teglbakken

Case: Teglbakken

Sammenkobling af lokale kraftvarmecentraler og regional transmissionsledning

Business case: Barrierer for udbygning af fjernvarme

Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning af det storkøbenhavnske fjernvarmenet

Case: Udbygning af fjernvarme i Fredensborg

Projektbeskrivelse af udbredelsen af fjernavarme i eksisterende bebyggelse

Case: Samkøring af fjernvarmesystemer

Beskrivelse af projektet med Vestforbrænding, DTU, Holte Fjernvarme og Danske Commodities

   

 

Transport

 

Grønne drivmidler i transportservice

Analyse af mulighederne for at stille krav til drivmidlerne i udbud

 

   

 

Energiforbrug

 

Hvidbog

Brug af energiforbrugsdata for private borgere til strategisk energiplanlægning og energispareformål