Energipolitisk topmøde 2020 – 70 % i 2030

Hvordan samarbejder kommuner, regioner, forsyningsselskaber og Christiansborg bedst om at realisere klimamålene? Det var temaet for årets energipolitiske topmøde, hvor både fremtidens varmeforsyning, affaldsordningen og elbilerne var blandt de emner, der blev diskuteret.

 

Dialogen skal styrkes, hvis vi skal realisere klimalovens målsætninger

Både debatterne og talerne på Det Energipolitiske Topmøde var præget af ønsket om en tættere dialog og øget samarbejde mellem kommuner, regioner og Christiansborg.

Se hele eller dele af Energipolitisk Topmøde 2020 

Se eller gense topmødet her. Du finder tidskoder for de enkelte oplæg under videoen.

Vi beklager den dårlige lyd i starten. Det retter sig efter cirka 11 minutter

Find de enkelte oplæg her

02:00 Velkomst v. Sophie Hæstorp Andersen og Heino Knudsen

19:40 Anbefalinger fra klimapartnerskabet for energi- og forsyningssektoren
Ved Lars Therkildsen, Adm. direktør, HOFOR

43:00 Ambitionerne for den grønne omstilling er tårnhøje på Christiansborg, men hvad er kommunernes og regionernes rolle?
Deltagere: Signe Munk, SF, Ruben Kidde, Radikale Venstre, Carsten Kissmeyer, Venstre. Steen Christiansen, KKR Hovedstaden, Niels Hörup, KKR Sjælland.

1:33:00 Hvor langt er vi fra 70% målet?
Vil en videreførsel af aktiviterne hos kommunerne bidrage tilstrækkeligt til, at vi når 70% målsætningen, eller skal der mere til?
Ved Hans Henrik Lindboe, Partner, EA – Energianalyse.

01:46:00 Kommunerne har arbejdet med grøn omstilling i mange år. Hvad er de gode ideer, som viser vejen frem?
Ved Morten Winge, formand i Energi på Tværs og Trine Lindegaard Holmberg, næstformand i Fælles Regional Energiomstilling

2:04:00 Klima- og energiplaner – visioner og konkrete eksempler fra kommunerne.
Tre borgmestre deler deres erfaringer med klima- og energiplaner.
Deltagere: Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune, Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune, Michael Ziegler, Høje Taastrup Kommune

02:26:30 Forsyningsselskaberne omstiller og investerer i nye grønne løsninger. Hvad investerer de i, og hvor langt bringer det os mod 70% målet i 2030?
Deltagere: Ole Bondo Christensen (Bestyrelsesformand, Vestforbrænding), Henrik Høegh (Næstformand, REFA), Lars Therkildsen (Adm. direktør, HOFOR).

02:50:20 De næste skridt tager vi sammen – Afrunding på dagen
Kamma Eilschou Holm, næstformand i Energi på Tværs og Jan Lysgaard Thomsen, formand i Fælles Regional Energiomstilling følger op på debatterne fra dagen sammen med Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden og Niels Hörup, formand for KKR Sjælland

Hvor langt er kommunerne med deres klimaindsats?

Kommunerne løfter. Men hvor meget? Og hvor er der behov for en ekstra indsats, hvis vi skal nå klimamålene? Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse præsenterede et bud på, hvor langt kommunerne er fra 70-procentsmålet. Svaret var, at de er godt på vej – men transporten halter efter.

Rundt i regionerne

Vejen til 70 procents CO2-reduktion kræver innovation, kreativitet og ikke mindst samarbejde. Kort sagt en bred indsats, der kommer i mange forskellige afskygninger. Til Det Energipolitiske Topmøde præsenterede vi seks gode eksempler på initiativer – fra de store tværkommunale samarbejder til det brændende medborgerskab.

Dem kan du se eller gense dem nedenfor.

På Lolland produceres der vedvarende energi fra sol og vind svarende til fire gange øens samlede strømforbrug. Det gør Lolland til et oplagt sted at teste løsninger til fleksibel lagring og forbrug. Løsninger som kan være med til at balancere et fremtidigt energisystem udelukkende baseret på vedvarende energikilder.

Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS etablerer et nyt damvarmelager på 70.000 m3 som forventes færdigt i 2021.

Med lageret bliver det muligt at lagre varmt vand til senere brug i fjernvarmesystemet. Det er første gang, at et damvarmelager bruges i så stort og kompleks et fjernvarmesystem, som det storkøbenhavnske – og damvarmelageret kan være med til at balancere et fremtidigt energisystem baseret på 100% vedvarende energi.

Egebjerg på Odsherred er uden for den kollektive varmeforsyning. Men i 2018 etablerede en gruppe borgere et nærvarmeanlæg, som nu forsyner cirka halvdelen af byens 150 bygninger med grøn kollektiv varme baseret på flis fra de omkringliggende skove.

I Københavns Kommune er der næsten 17.000 bevaringsværdige bygninger. Det kan være en udfordring, når der skal energirenoveres. Derfor har Københavns Kommune i samarbejde med Realdania udført et pilotprojekt med røde solceller på en boligforening i Nordvest.

I Helsingør kommune har man en ambition om at nedbringe co2-udledningen til 1,7 ton pr borger i 2030. For at det skal lykkedes er det nædvendigt at borgere og lokale virksomheder inddrages i arbejdet med at gøre klimaplan til handling.

I Fredensborg Kommune tilbyder man gratis energitjek til alle husejere. Cirka halvdelen af dem der får et energitjek realiserer besparelser på mindst 4.000 kWh.