I dag er der udpeget ca. 370.000 bevaringsværdige ejendomme på landsplan, og der pågår en fortsat registrering af bygninger opført efter 1940. Registreringen sker blandt andet gennem bevarende lokalplaner.


Ønsket om at bevare kulturarv og arkitektoniske værdier i bevaringsværdige ejendomme udgør en hindring for at gennemføre en række energieffektive løsninger: udvendig isolering, bestemte vinduesprofiler, ventilationshætter mv. Ved renovering af den specifikke bygning har det således stor betydning, hvilket råderum, der er for ændringer i facadens udtryk. Råderummet er i princippet til forhandling fra sag til sag.


Gate21 har indledt drøftelser med flere partnerkommuner med henblik på at etablere et projekt, der blandt andet sætter fokus på kommunens registrering af bevaringsværdi og sagsbehandlingen af renoveringssager. Kommunerne sætter ambitiøse energimål og har interesse i, at der høstes konkrete energiforbedringer også ved renovering af bevaringsværdige ejendomme – det være sig kommunale, almene eller private bygninger.


Projektet vil involvere kommuner, videninstitutioner, bygherrer, rådgivere og producenter. Analyser og dokumentation knyttes til best practice renovering af to – tre konkrete cases ud fra et helhedsperspektiv. Her tager projektet blandt andet afsæt i de erfaringer og redskaber, der er udviklet i Plan C projektet omkring totalværdi, totaløkonomi og finansiering.


Kommuner, bygherrer og virksomheder, der er interesserede i at høre mere om projektet, er velkomne til at kontakte Gate 21’s projektchef Poul Erik Lauridsen, eller projektudvikler, arkitekt maa, Helene Hjort Knudsen.