Energirenoveringer i enfamilieshuse

Private husstande står for 33% af Danmarks samlede energiforbrug. Heraf bliver ca. tre fjerdedele brugt i enfamilieshuse. Det svarer til 24% af det samlede energiforbrug i Danmark. Hvis vi skal sænke energiforbruget og nå i mål med CO2-reduktionerne, er det afgørende at accelerere energirenoveringer og omstilling til bæredygtig varmeforsyning i enfamilieshuse. Erfaringer har vist, at netop enfamilieshusene kan være svære at nå. Der er brug for at aktivere en bred skarer af aktører, som kan påvirke og fremme investeringer i energieffektive boliger.

Det skal være nemt at vælge energieffektivt

En mindre partnerkreds arbejder på at udvikle en One-stop-shop, som samler relevante aktører og services i en platform, der har til formål at understøtte omstillingen til energieffektive enfamilieshuse ved at lede boligejere igennem processen og generere private investeringer i energirenovering. Det skal motivere og gøre det nemt at vælge de energieffektive løsninger og at gennemføre investeringerne. Sideløbende faciliteres en indsats, der skal fremme etableringen af lokale energifællessakber og implementering af bæredygtig energiforsyning i mindre landsbyer. Arbejdet med platformen bygger videre på leverancer fra projekterne Stronghouse, RoundBaltic og Energi på tværs.
Hvad får kommunen ud af det?

Enfamilieshusene halter bagefter når det gælder energieffektivisering, og der er brug for en målrettet indsats. Som en del af indsatsen får man adgang til værktøjerne i one-stop-shoppen, som kan motivere og hjælpe boligeejere til at omstille deres forsyning, renovere deres boliger og sænke energiforbruget. One-Stop-Shoppen vil gøre det nemt for kommunen at understøtte dem. Der vil både være support at hente i form af kommunikationsmateriale og facilitering af fælles regionale indsatser fra sekretariatet, samt tilbud fra eksterne aktører, der kan spille en aktiv rolle i processen. Det kan være Ejendomsmæglere, pengeinstitutter, virksomheder eller andre aktører på området.

Vil din kommune være med?

For nuværende arbejder Gate 21, sammen med Kalundborg, Hvidovre, Køge og Helsingør Kommune, med at ridse de store linjer i One-stop-shoppen op.

I løbet af 2022 og efterhånden som investeringskonceptet tager form, igangsættes en ansøgning til en større indsats omkring energirenovering og alternativ energiforsyning i enfamilieshuse, hvor One-stop-shoppen skal ud og leve. Alle kommuner i Region Sjælland og Hovedstaden inviteres til at være med i projektet.

Du kan download en folder om projektet her.

Læs også om vores projekt Stronghouse, RoundBaltic og Energi på tværs

Kontakt projektleder Camilla Rosendahl på camilla.rosendahl@gate21.dk og hør mere.

KONTAKT

Projektleder
Camilla Rosendahl

camilla.rosendahl@agate21.dk

Varighed

2021 – 2022

Partnere

Gate 21, Kalundborg Kommune.

Nyheder

(Her publiceres nyheder i og om projektet.)