Plan C har gennem foråret 2012 arbejdet på en "Vision for en bæredygtig varmeforsyning." Og de første resultater er nu klar. De viser entydigt, at der samfundsmæssigt er penge at spare, hvis der allerede fra i dag sættes massivt skub i at energirenovere bygninger med varmebesparelser som resultat.

"Det er klart, at energirenoveringer er omkostningstungt, men vores beregninger viser, at det vil koste samfundet endnu mere, hvis vi sætter gang i anlægsinvesteringer i varmeforsyningen med basis i det nuværende varmeforbrug uden at energirenovere først," forklarer ph.d. studerende Maria Harrestrup fra DTU-Byg, som har stået for visionens scenarieberegninger.

Reduceret varmeforbrug giver samfundsmæssige besparelser
"Vi har lavet tre scenarier i visionen. Første scenarie er et referencescenarie, hvor varmeforbruget er uændret i forhold til i dag," fortæller Maria Harrestrup.

Til sammenligning med referencescenariet har projektgruppen opstillet to scenarier, der belyser, hvad der sker hvis:

  1. 1. Vi venter med at energirenovere til 2030-2070. Energipriserne er steget på grund af investeringer i varmeforsyning.
  2. 2. Vi energirenoverer allerede fra i dag og nedbringer varmeforbruget. 

 

"Vores beregninger viser, at scenarie to vil give en samfundsmæssig besparelse på otte milliarder kroner, hvorimod scenarie et vil koste samfundet 20 milliarder i forhold til referencescenariet," fortæller hun.

De otte milliarder kroner udgør 4,1 procent af den samlede forventede samfundsmæssige investering. Det betyder samtidig, at scenarie to er 28 milliarder billigere, end hvis der ventes med at investere i energirenovering til 2030 som i scenarie et.

Mere værdi end blot kroner og ører
Og det er ikke kun penge samfundet sparer ved at energirenovere.

"Bygninger, der er energirenoveret, har typisk et meget bedre indeklima, en længere levetid og dermed en højere værdi," forklarer Maria Harrestrup.

"Desuden vil energirenoveringer reducere spidsbelastninger på varmeforsyningen, da bygningerne via eksempelvis nye vinduer og efterisolering holder meget bedre på varmen," fortsætter hun. Og det kan mærkes i forsyningen, da spidsbelastning er dyrt.

Visionen for en bæredygtig varmeforsyning oplister derudover følgende fordele ved energirenoveringer:

  • Værdisikrer bygninger (forlænget levetid, øget indendørs komfort etc.)
  • Skaber beskæftigelse og nye arbejdspladser
  • Resulterer i CO2-besparelser
  • Nedbringer varmeforbruget og reducerer dermed investeringen til ny fossilfri kapacitet hos varmeselskaberne
  • Reducerer bygningens varmeregning

 

Fakta om "Vision for en bæredygtig varmeforsyning:
"Vision for en bæredygtig varmeforsyning" er udarbejdet af Plan C partnerne DTU-Byg, COWI og VEKS. Rapporten offentliggøres endeligt i november 2012.

Der er taget tre overordnede antagelser for beregningerne i Visionen for en bæredygtig varmeforsyning. Rapportens antagelser læner sig op ad "Varmeplan Hovedstaden," regeringens "Vores Energi" og EU-rapporter:

  • Fremtidens energiforsyning skal være fossilfri.
  • Anvendelse af biomasse i energisektoren vil være et overgangsfænomen. Biomassen forsvinder på et tidspunkt fra energisektoren for at blive udnyttet i andre sektorer (eks. transport), hvilket betyder, at der skal investeres i nye produktionsteknologier til el- og varmeforsyningen.
  • Den fremtidige el- og varmeforsyning skal udvikles i en samlet løsning for energisektoren (som den vi kender i dag fra kraftvarme), men i visionen ses udelukkende på scenarier for en fossilfri varmeforsyning af hensyn til afgrænsning. De store byområder vil også i fremtiden være fjernvarmeforsynede, men fjernvarmen udvikles til lavtemperaturfjernvarme.

 

Professor Svend Svendsen, DTU-Byg, vil på konferencen Transform2012 holde oplæg om "Vision for en bæredygtig varmeforsyning."

Læs mere om Transform2012 her >>

 

Af Lene Ulsted Carlsen