EPC & ESCO

ENERGY PERFORMANCE CONTRACT

En tilgang, hvor investeringernes omkostninger dækkes af driftsbesparelserne. Projektet vil promovere, forbedre og implementere EPC i fremtidige relevante projekter. 

OUTCOME

Projektet vil udforme en guide med værktøjer til at facilitere brugen af EPC-modeller og understøtte ESCO-udbyderes implementering af mere energieffektive metoder. 

Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital har gennemført det største ESCO-projekt i Danmark. Formålet er at løfte standarden på tekniske installationer og forbedre indeklima, opnå energibesparelserne og understøtte regionens og hospitalets klimaplan. 

RAPPORTER OG INSPIRATION

>> ESCO i danske kommuner
En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger
DTU

>> EPC i de nordiske lande
Norden