Gate 21 skal stå i spidsen for et nyt fyrtårnsprojekt, der skal understøtte skabelsen af 100 grønne forretningsmodeller i hovedstadsregionens virksomheder. Vil du være den, der står i spidsen for projektet og derved arbejder direkte med at fremme den grønne omstilling i Danmark?

 

Gate 21

Gate 21 arbejder for at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst. Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, der samler de ambitiøse regioner, kommuner, virksomheder & videninstitutioner, der vil den grønne omstilling. Vores afsæt er regionernes og kommunernes efterspørgsel på nye og smarte løsninger på klima- og energiområdet.
 
Vi udvikler og demonstrerer energi- og ressourceeffektive løsninger i en række projekter på tværs af vores stærke partnerkreds. Det er partnerskabets ambitioner og konkrete resultater skabt i innovative projekter, der har gjort Gate 21 til en ledende organisation i den grønne omstilling. Partnerskabet omfatter 28 kommuner, 33 virksomheder og 6 videninstitutioner. 
 
Gate 21 er en partnerorganisation, hvor arbejdsmiljøet er præget af tæt samarbejde med vores partnere. Vi er kendetegnet ved fagligt kompetente personer, der går til opgaverne med stort engagement og godt humør. Gate 21 ligger tæt på Albertslund station, og beskæftiger cirka 40 ansatte. 
 

Om stillingen

Du skal stå i spidsen for projektet Bæredygtig Bundlinje, der har til formål at udvikle bæredygtige forretningsmodeller i 100 af hovedstadsregionens virksomheder på tre år.
 
Du får ansvar for realisering af projektets mål i nært samarbejde med kommunale partnere, virksomheder og universiteter. Du skal gå i tæt dialog med virksomheder, der deltager i projektet og du bliver en vigtig brik i, at de når i mål med udvikling af implementerbare grønne forretningsmodeller, der vil kunne spare energi og ressourcer og samtidig styrke deres forretning.
 
Du vil være ansvarlig for projektets fremdrift, afrapportering og økonomi. Du vil endvidere indgå i udviklingen af nye projekter på grønt vækst og ressource- og energiområdet i Gate 21.
 
Du vil indgå i Gate 21's 'Grønt Vækst'-team under programledelse af Lone Pie Kelstrup. Du vil i projektet samarbejde tæt med Gate 21’s kommunikations-, administrations- og  programmedarbejdere. 
 

Din profil

 • Du kan dokumentere væsentlige resultater med ledelse af større komplekse og værdiskabende projekter med mange interessenter med forskellige interesser og bundlinjer. 
 • Du har indsigt i forandringsprocesser og skabelse af resultater i tæt samarbejde med projektgrupper og styregrupper.
 • Du har solid forståelse for virksomheder og udvikling af forretningsmodeller
 • Du har en stærk faglighed i forhold til grønne forretningsmodeller og hertil hørende fagområder som ressourcegenanvendelse, industriel symbiose, ”vugge-til-vugge”, deleøkonomi, leasingmodeller, energieffektivisering, grøn leverandørstyring o. lign. 
 • Du er en stærk og inspirerende projektleder, som forstår at bruge din projektorganisation. Du er en leder som forstår at delegere, supportere samt følge op på de igangsatte aktiviteter og nå dine mål.
 • Du har gennemslagskraft og gode kommunikationsevner. Du har en analytisk og struktureret arbejdsform kombineret med en holistisk og teamorienteret samarbejdsstil
 • Du er robust, vedholdende, ambitiøs og selvstændig og kan have mange bolde i luften samtidigt. 
 • Du har stærke kommunikative evner og formår at kommunikere klart og præcist både skriftligt og i mundtlige oplæg. 
 • Du er en god facilitator og mødeleder og har erfaringer med at afholde møder (styre- og projektgruppemøder), workshops, netværk og konferencer. 
 • Du har en god forståelse for projektøkonomi. 
 • Du har en faglig relevant akademisk uddannelse og mindst 5 – 7 års erfaring.
 • Et relevant netværk hos kommuner, virksomheder, universiteter og fundingpartnere vil være en fordel. 
 

Gate 21 tilbyder dig

Hos Gate 21 kan du være med at accelerere den grønne omstilling. Du får mulighed for at blive en del af et dynamisk og alsidigt fagligt miljø i en organisation med et stort udviklingspotentiale og med engagerede og dygtige kollegaer. Løn forhandles efter individuelle kvalifikationer med udgangspunkt i tilsvarende stillinger hos kommuner. 
 

Ansøgningsfrist og yderligere information

Ansøgningsfristen er ved udgangen af fredag den 14. August 2015.
 
Ansøgningen inkl. CV sendes elektronisk til: Gate21@gate21.dk, mrk. ”Projektleder Bæredygtig Bundlinje”. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte programleder, Lone Pie Kelstrup, på telefon: 25218052.  
 
Stillingen ønskes besat fra 1. oktober 2015.