Energi Øresund projektet er et samarbejde mellem danske og svenske kommuner, energiselskaber, universiteter med flere, der har en fælles målsætning om at arbejde med strategisk energiplanlægning.

EU´s Interregprogram har bevilget 4,7 mio. kr. til støtte til Energi Øresund.

Projektet har som mål at:  • Afprøve af systemer til lagring af vedvarende energi

  • Sammenligne teknologier og løsninger til lagring af VE


  • Opstille løsningsforslag, der efterfølgende kan afprøves i regionen


  • Inddrage erfaringer i planlægningprocesser

  • Afholde en konference hvor resultaterne formidles