Skolerenovering i en helhed

 

Evalueringsværktøj Skolerenovering i en Helhed

Projektet Skolerenovering i en Helhed har arbejdet med et evalueringsværktøj, som giver gode råd og vejledning til, hvordan den kommunale bygningsejer griber en helhedsorienteret skolerenovering an med fokus på indeklima og involvering af elever, lærere, skoleledelse og driftspersonale.

Evalueringsværktøjet henvender sig særligt til kommunale ejendomsansvarlige og deres medarbejdere der i praksis gennemfører skolerenoveringerne og kan bruges som støtte i det konkrete samarbejde med en rådgiver. Men værktøjet kan også bruges som et prioriterings- og inspirationsværktøj til at inspirere dig som kommunal beslutningstager til at give rum og økonomi til at gennemføre helhedsorienterede skolerenoveringer.

Du finder selve værktøjet i form af en beskrivelse og et excelark til højre på denne side.

Projektets partnere har udvalgt otte fokusområder, som er særligt vigtige at tage højde for ved en skolerenovering, men der kan være andre, som også er relevante i din kommune. Fokusområderne understøtter  tankegangen om at renovere en skole helhedsorienteret med fokus på indeklima og brugerne og fokuserer på både målte og oplevede indeklimaparametre.

Nedenfor kan du se den fulde beskrivelse af evalueringsværktøjet som e-bog. Du kan finde beskrivelsen som PDF og selve excelarket til højre på denne side.

Hvad er værktøjet?

Evalueringsværktøjet består af en beskrivelse og et excelark. Beskrivelsen af værktøjet finder du her (PDF).

Det er en god ide, at downloade beskrivelsen og have den åben samtidig med, at du kigger i Excelarket nedenfor.

Excelarket finder du her:

Excel
– bemærk Excel-filen består af to faner – en fane for det oplevede indeklima og en fane for det målte indeklima. Filen bruges til at finde ud af, hvordan det eksisterende indeklima er – og evaluere indeklimaet efter en skolerenovering.

PDF
– få overblik over excelarket med PDF filen

Vurdering af indeklima

Statens Byggeforskningsinstitut har udarbejdet et notat, som nærmere beskriver metoden til at vurdere indeklimaet. 

Læs hele notatet her i PDF.

Samtidig har Statens Byggeforskningsinstitut udarbejdet et Excelværktøj, som er beskrevet nærmere i ovenstående notat. Excelværktøjet kræver indsamling af indeklimadata fra eksempelvis IC-metre. Læs notatet inden du går i gang med Excelværktøjet.

Download excelværktøjet her.

Spørgeskema til at vurdere indeklima

Statens Byggeforskningsinstitut har udarbejdet et notat som metodisk beskriver spørgeskemaunder-søgelserne på Skovlundeskole Nord.

Læs hele notatet her i PDF.

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1