Fællesskabet for Dynamiske Data

Nyt netværk bidrager til den grønne dagsorden!

Fællesskabet for Dynamiske Data (F2D2) er et netværk af kommuner og regioner, der ønsker at arbejde med dynamiske data til at løse konkrete udfordringer i forvaltningen på en bæredygtig måde. Området er komplekst, og derfor er der fordele ved at gå sammen om dette arbejde. Geografisk dækker Fællesskabet Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Netværket blev skabt januar 2021 efter indstilling fra tre styregrupper (Den Regionale Datahub, Sikker og Anvendt Data (SAnD) og Smart City Cybersecurity Lab (SCL)). Målet var, at de erfaringer og viden, der var skabt i flere succesfulde dataprojekter, blev videreført på en ny og projektuafhængig måde.

 

Fællesskabets sætter fokus på

Med afsæt i konkrete problemstillinger i kommuner og regioner arbejdes netværket med at udvikle og afprøve løsninger ved brug af dynamiske data. Der er fokus på løsninger, der understøtter kommunernes og regionernes grønne omstilling i land- og bykommuner. Løsninger som med fordel kan skaleres, så flere kommuner får gavn af dem.

Opgaverne samler sig i fem temaområder:

  • Hvordan bruger vi naturen?
  • Hvordan bruger vi byen?
  • Byens tilstand
  • Smarte bygninger
  • Klima/Vand

På nuværende tidspunkt er 4 cases igangsat:

  • Genanvendelse af regnvand og monitorering af vandkvalitet.
  • Vejens vejrforhold, tilstand og udstyr – hvor man via billedmateriale og kunstig intelligens kan få viden om huller og revner i vejen. Vejtemperaturen måles, så glatførebekæmpelsen kan blive mere præcis, unødvendig saltning kan undgås og dermed miljøbelaste mindre.
  • Flow på byens pladser. Hvilke ruter bliver der brugt ved passage af åbne pladser, og hvilke steder sker der ophold.
  • Cykelmonitorering. Monitorering af adfærden på cykelstier primært i forhold til cykeltyper og hastighed.Fællesskabet arbejder også med at modne kommunerne til arbejdet med IoT.

Dette understøttes blandt andet med en fælles digital infrastruktur (OS2iot). Fællesskabet tilbyder en fælles driftsaftale og rådgivning i forbindelse med implementering af OS2iot-platformen. Derudover vil der blive indgået fælles indkøbsaftaler om anskaffelse af sensorer og lignende, hvor der kan opnås stordriftsfordele.

Vi nedsætter også temagrupper om specifikke problemstillinger som blandt andet 3D og digital infrastruktur, samt hvordan man kan give kommunerne et kompetenceløft ved brug af nye teknologier.

Fællesskabet bestræber sig også for at deltage i og bidrage til udviklingen på området på regionalt og nationalt niveau.

 

Fællesskabets arbejdsopgaver

Test-forsøg med dynamiske data med fokus på grøn omstilling eksempelvis inden for klimasikring, byplanlægning, mobilitet, bygningsdrift, energiforbrug, affaldssortering, genanvendelse og driftsoptimering.

Skalering af løsninger – så der kan gås fra test til drift.

Implementering af digital infrastruktur, der understøttede nye datakilder og integrationen i organisationerne, eksempelvis med platforme (Chirp stack, OS2IoT-server, m.fl.), tilpasning af sensorer og fælles indkøbsaftaler på hardware).

Vidensdeling – eksempelvis gennem netværksmøder og kurser, en IoTWiki med casebeskrivelser og gennem DOLL Living Lab, hvor en lang række virksomheder fremviser IoT-løsninger.

Sikkerhed og privacy, der skal tænkes ind, når der arbejdes med dynamiske datakilder.

Standarder, der hjælper med at dele data på tværs.

Værktøjer, der hjælper til at samarbejde på tværs af kommuner, eksempelvis LoRaWan Radioplanlægningsværktøj

 

Hvem er med i fællesskabet?

I dag består netværket af 17 kommuner, Region Hovedstaden, Region Sjælland, DTU Compute og DTU Engineering Technology.

De 17 kommuner i fællesskabet er Albertslund, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Gladsaxe, Guldborgsund, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Kalundborg, København, Roskilde, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

KONTAKT

Projektleder
Lise Søderberg

lise.soederberg@gate21.dk

KONTAKT

Seniorprojektleder
Morten K. Rasmussen

morten.koed.rasmussen@gate21.dk

Vær med i Fællesskab for Dynamiske Data

STYREGRUPPEFORMAND

Lars Christensen
Centerchef, Miljø- og Teknikcentret i Høje Taastrup Kommune

Fællesskab for Dynamiske Data samarbejder med GovTech

Fællesskabet for Dynamiske Data samarbejder med GovTech Midt, som er et tilsvarende netværk med 16 kommuner fra Midtjylland. Målet er at vidensdele og styrke kommunernes arbejde generelt om brug af data til at skabe en grønnere hverdag og tilbyde bedre services til borgere og virksomheder.

Læs mere om GovTech her

 

Håndbog i smart city sikkerhed

Smart City Cybersecurity Labs har udgivet en håndbog i smart city sikkerhed. Det er et dialogværktøj til kommuner og virksomheder. Finansieret af Region Hovedstaden.

Gå til håndbogen her: