Fællesskabet for Dynamiske Data

Fællesskabet for Dynamiske Data’s netværk bidrager til den grønne dagsorden

Fællesskabet for Dynamiske Data er et netværk af kommuner og regioner, der ønsker at arbejde med dynamiske data til at løse konkrete udfordringer i forvaltningen på en bæredygtig måde. Området er komplekst – og derfor er der fordele ved at gå sammen om arbejdet. Geografisk dækker Fællesskabet Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Netværket blev skabt januar 2021 efter indstilling fra tre styregrupper i projekterne Den Regionale Datahub, Sikker og Anvendt Data (SAnD) og Smart City Cybersecurity Lab (SCL). Målet var, at de erfaringer og viden, der var skabt i flere succesfulde dataprojekter, blev videreført på en ny og projektuafhængig måde.

 

Fællesskabet sætter fokus på

Med afsæt i konkrete problemstillinger i kommuner og regioner arbejder netværket med at udvikle og afprøve løsninger ved brug af dynamiske data. Der er fokus på løsninger, der understøtter kommunernes og regionernes grønne omstilling i land- og bykommuner. Løsninger som med fordel kan skaleres, så flere kommuner får gavn af dem.

Opgaverne samler sig i fem temaområder:

 • Hvordan bruger vi naturen?
 • Hvordan bruger vi byen?
 • Byens tilstand
 • Smarte bygninger
 • Klima/Vand

 

Der er igangsat fire cases:

 • Genanvendelse af regnvand og monitorering af vandkvalitet.
 • Vejens vejrforhold, tilstand og udstyr – hvor man via billedmateriale og kunstig intelligens kan få viden om huller og revner i vejen. Vejtemperaturen måles, så glatførebekæmpelsen kan blive mere præcis, unødvendig saltning kan undgås og dermed mindske miljøbelastningen.
 • Flow på byens pladser. Hvilke ruter bliver der brugt ved passage af åbne pladser, og hvilke steder sker der ophold?
 • Cykelmonitorering. Monitorering af adfærden på cykelstier primært i forhold til cykeltyper og hastighed.

 

Fælles digital infrastruktur

Fællesskabet arbejder også med at modne kommunerne til arbejdet med IoT. Det understøttes blandt andet med en fælles digital infrastruktur (OS2iot). Fællesskabet tilbyder en fælles driftsaftale og rådgivning i forbindelse med implementering af OS2iot-platformen. Derudover vil der blive indgået fælles indkøbsaftaler om anskaffelse af sensorer og lignende, hvor der kan opnås stordriftsfordele.

 

Temagrupper

Vi nedsætter også temagrupper om specifikke problemstillinger som blandt andet 3D og digital infrastruktur, samt hvordan man kan give kommunerne et kompetenceløft ved brug af nye teknologier.

Fællesskabet bestræber sig også på at deltage i og bidrage til udviklingen på området på regionalt og nationalt niveau.

 

Fællesskabets arbejdsopgaver

 • Test-forsøg med dynamiske data
  med fokus på grøn omstilling eksempelvis inden for klimasikring, byplanlægning, mobilitet, bygningsdrift, energiforbrug, affaldssortering, genanvendelse og driftsoptimering.
 • Skalering af løsninger –
  så der kan gås fra test til drift.
 • Implementering af digital infrastruktur,
  der understøtter nye datakilder og integrationen i organisationerne, eksempelvis med platforme (Chirp stack, OS2IoT-server med flere), tilpasning af sensorer og fælles indkøbsaftaler på hardware).
 • Vidensdeling
  eksempelvis gennem netværksmøder og kurser, en IoTWiki med casebeskrivelser og gennem DOLL Living Lab, hvor en lang række virksomheder fremviser IoT-løsninger.
 • Sikkerhed og privacy,
  der skal tænkes ind, når der arbejdes med dynamiske datakilder.
 • Standarder,
  der hjælper med at dele data på tværs.
 • Værktøjer,
  der hjælper til at samarbejde på tværs af kommuner, eksempelvis LoRaWan Radioplanlægningsværktøj

 

Hvem er med i fællesskabet?

I dag består netværket af 18 kommuner, Region Hovedstaden, Region Sjælland, DTU Compute og DTU Engineering Technology.

Komunerne i fællesskabet er Albertslund, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Gladsaxe, Guldborgsund, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Kalundborg, København, Næstved, Roskilde, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Vær med i Fællesskabet for Dynamiske Data

VISION

Fællesskabet for Dynamiske Data er primus motor inden for kommunernes og regionernes anvendelse af data i den grønne omstilling og de store velfærdsudfordringer.

MISSION

Fællesskabet for Dynamiske Data løfter i flok og styrker kommunernes og regionernes opgaveløsning ved indsamling og anvendelse af dynamiske data.

STYREGRUPPE

Morten Winge
Kommunaldirektør, Tårnby Kommune

Kristine Klæbel
Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, Albertslund Kommune

Lars Christensen
Centerchef Teknik- & Miljøcentret, Høje-Taastrup Kommune

Ole Dittmer Andersen
Leder af TM Data, Guldborgsund Kommune

Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe
IT & Digitaliseringschef, Vallensbæk Kommune

Kim Weber
Chef for Sekretariatet, Digitalisering og Data, Teknik & Miljø, Frederiksberg Kommune

Sofus Rex
Direktør, Gate 21

Suppleanter:
Oskar Mule, Gladsaxe Kommune
Martin Kaufmann, Albertslund Kommune

KONTAKT

Seniorprojektleder
Lise Søderberg

lise.soederberg@gate21.dk

KONTAKT

Seniorprojektleder
Morten K. Rasmussen

morten.koed.rasmussen@gate21.dk