Forundersøgelsen til en mulig fælles ELENA-ansøgning fra hovedstadsregionens kommuner, som Gate 21 iværksatte i efteråret, er næsten nået til vejs ende. Undersøgelsen viser allerede nu, at der er en klar interesse for at gå videre med at udarbejde en ansøgning. ELENA-ordningen tilbyder at betale op til 90 % af den tekniske bistand, der er nødvendig for at forberede investeringer i energibesparelser.


Formand for Region Hovedstadens miljø- og klimaudvalg, Lars Gaardhøj ser en fælles ansøgning som en stor mulighed for at skabe grøn vækst i regionen.


“Der ligger fantastiske potentialer i at energirenovere offentlige bygninger. Et stort fælles ELENA-projekt kan medvirke til at sætte kraft bag bestræbelserne. Vi ved, at vi med store offentlige byggerier kan skabe mulighed for produkt- og teknologiudvikling. Det bestræber vi os allerede på med de kommende hospitalsbyggerier for 15 mia. kroner alene i hovedstadsregionen. Så det spor ligger en ELENA-ansøgning i god forlængelse af, og vil samtidig føre til nye arbejdspladser,” udtaler Lars Gaardhøj og fortsætter,


“Mange udfordringer kan ikke løses af den enkelte kommune, så mere samarbejde er vejen frem. Og det bidrager fælles projekter som ELENA til.”


Det videre forløb
“Foreundersøgelsen har vist, at der er et klart grundlag for at lave en fælles ansøgning for Region Hovedstaden og de 21 kommuner, der ønsker at deltage,” siger projektleder Flemming Jørgensen, og fortsætter:


“Kommunerne og regionen kan altså søge ELENA-støtte til at forberede energiinvesteringe kommunale bygninger for minimum 800 mio.kr”.


Undersøgelsen munder ud i en rapport, der ligger klar i starten af marts 2012. Gate 21 vil i rapporten pege på en række konkrete indsatser, der kan indgå i en ELENA-ansøgning. På baggrund af undersøgelsen tager Region Hovedstaden og de deltagende kommuner stilling til, om de vil gå sammen om en fælles ELENA-ansøgning.


Læs også: Fælles interesse for CO2 reduktioner i kommunale bygninger


Om ELENA


ELENA-ordningen er et finansieringsinitiativ lanceret af EU kommissionen og Den europæiske Investeringsbank, der skal hjælpe lokale og regionale myndigheder med at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi.


ELENA-ordningen tilbyder at betale op til 90 % af den tekniske bistand, der er nødvendig for at forberede investeringer i energibesparelser. Støtten kan anvendes til at ansætte personale og eksterne rådgivere til den tekniske bistand, der er nødvendig for at forberede investeringerne.