Jacob Lundgaard, direktør i Gate 21. (Foto: Gate 21)


Gate 21 taget initiativ til en forundersøgelse, der skal afklare, om kommunerne i Hovedstadsregionen er interesserede i at lave en fælles regional EU-ansøgning gennem den såkaldte ELENA-ordning. Ansøgningen skal føre til et CO2 reducerende projekt, der skriver sig ind i den regionale klimastrategi for 2012-2015.


En nødvendig forundersøgelse


Forundersøgelsen, der blev påbegyndt i midten af november, skal bl.a. undersøge, hvor langt kommunerne og regionen er ift. energibesparelser, på hvilken måde de vil have gavn af ELENA-ordningen, og om der er tilstrækkelig interesse for en ansøgning. Undersøgelsen kan give svar på omfanget af investeringer, antallet af deltagende kommuner, behovene for teknisk bistand mv.


Hvis undersøgelsen viser, at der er tilstrækkelig interesse for en fælles ELENA-ansøgning, vil Gate 21 formulere forslag til indholdet af en ELENA-ansøgning. På baggrund af undersøgelsen tager Region Hovedstaden og de deltagende kommuner stilling til, om de vil gå sammen om en fælles ELENA-ansøgning.


Jacob Lundgaard, direktør i Gate 21, siger ” Vi estimerer, at en Elena-ansøgning vil gøre det muligt for de deltagende kommuner og regionen at realisere investeringer i energibesparelser for mellem 700 millioner og 1 mia. kr. Så dette projekt kan give regionens og kommunernes klimaindsats et løft, der virkelig kan mærkes både økonomisk og i reduceret CO2 udslip.”Investeringer i energibesparelser kan blandt andet udmønte sig i brugen af solceller, som her på gavlen af en husvæg. (Foto: Gate21)


Om ELENA


ELENA-ordningen er et finansieringsinitiativ lanceret af EU kommissionen og Den europæiske Investeringsbank, der skal hjælpe lokale og regionale myndigheder med at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi.


ELENA-ordningen tilbyder at betale op til 90 % af den tekniske bistand, der er nødvendig for at forberede investeringer i energibesparelser. Støtten kan anvendes til at ansætte personale og eksterne rådgivere til den tekniske bistand, der er nødvendig for at forberede investeringerne.