Fælles om Cykling i Region Sjælland

 

OM PROJEKTET

I et fællesskab af kommuner, Region Sjælland og Gate 21 arbejder Fælles om Cykling for at få flere til at cykle i den sjællandske geografi. Vi laver vi fælles indsatser, der skaber gode rammer og forhold på eksempelvis arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og i byerne. Rammer der gør det lettere for borgerne at vælge cyklen – alene eller i kombination med tog, bus eller bil.

 

Cykling batter på flere bundlinjer. Det skaber sundere borgere og et grønnere klima, hvis cyklen vælges alene eller sammen med bus eller tog frem for bilen. Samtidig ved vi, at cyklister ofte er langt mere tilfredse med deres transport end bilister. Derfor vil projektet Fælles om Cykling i Region Sjælland skabe et netværk mellem de sjællandske kommuner, regionen og Gate 21, der skal arbejde på at skabe bedre rammer for borgere, der vil cykle.

Netværket vil udnytte de fordele, der er ved at samarbejde og koordinere på tværs – eksempelvis stordriftsfordele ved ressourcetunge cykelindsatser. Samarbejdet skal handle om konkrete indsatser om eksempelvis at:

  • udpege, planlægge og anlægge tværkommunale cykelruter
  • bruge af elcykler
  • have fokus på kombinationspendling – cykel sammen med bus og tog
  • skabe rekreative oplevelser med cyklen
  • vedligeholde og monitorere regionale ruter systematisk
  • skabe kampagner med virksomheder, uddannelser mv.

Fælles om Cykling er for alle kommuner i Region Sjælland. Deltagelse forudsætter blot en interesse for at fremme cyklismen til fordel for kommunernes sundhed, bæredygtighed og attraktivitet. Det er gratis for kommuner at deltage.

Bag indsatsen står Region Sjælland, der ønsker at få flere til at vælge cyklen i regionen. Derfor har Region Sjælland allieret sig med Gate 21, som har erfaring fra en række cykelprojekter som eksempelvis Cykelpartnerskab 2020, Moving People og Test-en-Elcykel.

 

ER DU FRA EN AF DE 17 SJÆLLANDSKE KOMMUNER?

KONTAKT

Seniorprojektleder
Frederik Hoedeman

frederik.hoedeman@gate21.dk