Fælles om Cykling i Region Sjælland

 

OM PROJEKTET

I et fællesskab af kommuner, Region Sjælland og Gate 21 arbejder Fælles om Cykling for at få flere til at cykle i den sjællandske geografi. Vi fokuserer på at få flere børn i sadlen, at få flere til at tage cyklen på arbejde, uddannelse og på cykeltur. Det gør vi gennem analyser og visualiseringer af cykelnetværk, innovationsprojekt om børns cykling, webinarer, feltture og meget mere.

 

Cykling batter på flere bundlinjer. Det skaber sundere borgere og et grønnere klima, hvis cyklen vælges alene eller sammen med bus eller tog frem for bilen. Samtidig ved vi, at cyklister ofte er langt mere tilfredse med deres transport end bilister. Derfor vil projektet Fælles om Cykling i Region Sjælland skabe et netværk mellem de sjællandske kommuner, regionen og Gate 21, der skal arbejde på at skabe bedre rammer for borgere, der vil cykle.

Netværket vil udnytte de fordele, der er ved at samarbejde og koordinere på tværs – eksempelvis stordriftsfordele ved ressourcetunge cykelindsatser. Samarbejdet skal handle om konkrete indsatser om eksempelvis at:

  • udpege, planlægge og anlægge tværkommunale cykelruter
  • bruge af elcykler
  • have fokus på kombinationspendling – cykel sammen med bus og tog
  • skabe rekreative oplevelser med cyklen
  • vedligeholde og monitorere regionale ruter systematisk
  • skabe kampagner med virksomheder, uddannelser mv.

Fælles om Cykling er for alle kommuner i Region Sjælland. Deltagelse forudsætter blot en interesse for at fremme cyklismen til fordel for kommunernes sundhed, bæredygtighed og attraktivitet. Det er gratis for kommuner at deltage.

Bag indsatsen står Region Sjælland, der ønsker at få flere til at vælge cyklen i regionen. Derfor har Region Sjælland allieret sig med Gate 21, som har erfaring fra en række cykelprojekter som eksempelvis Cykelpartnerskab 2020, Moving People og Test-en-Elcykel.

—————————————————————————————————————————————

Cykeltopmøde i København

Den 30. juni 2022 samledes politikere, direktører og interessenter fra både Danmark og udlandet til et cykeltopmøde i anledning af Tour de France 2022 i Danmark. Her blev cykelpuljeanalysen ’Den gode kombinationsrejse’ præsenteret – som blev lavet i samarbejde med både Region Sjælland og Roskilde Kommune. Rapporten og det tilhørende værktøj, som kan screene knudepunkters tilstand med henblik på kombinationsrejser mellem cykel og kollektiv transport, kan findes på hjemmesiden for det nationale videnscenter for cykelfremme. Vi håber på, at værktøjet kan give et fælles sprog for at tale om cykelvenlige knudepunkter.

På cykeltopmødet underskrev næsten alle deltagere – herunder Transportministeren, regioner, KL, Dansk Industri – en fælles deklaration med en målsætning om at øge cyklens andel af rejser med 20 procent. Deklarationen understreger, at cyklismen fortsat skal prioriteres på tværs af sektorer i Danmark.

Cykelsamarbejdsaftaler

Transportministeriet har efterfølgende annonceret, at de inviterer alle kommuner til at tiltræde cykelsamarbejdsaftaler med ”en redegørelse og ambitioner for, hvordan cykling kan fremmes i den enkelte kommune eller region”. Cykelsamarbejdsaftalerne skal følge samme spor som transportministerens klimasamarbejdsaftaler med kommuner og regioner, hvori regionerne allerede har tiltrådt ambitionen om at øge cyklens andel med 20 procent.

Næste skridt

Der er et stigende fokus på, at samarbejde om de store indsatser på cykelområdet i regionerne. Kommunaldirektørkredsen (K17) i Region Sjælland blev på deres møde den 26. august 2022 orienteret om det fortsatte arbejde med at fremme cykling. Herunder om projektet Fælles om cykling, der skal fremme og understøtte brugen af cykler og samarbejdet om dette i Region Sjælland.

I den kommende tid ser vi frem til, at der fra politisk side følges op på cykeltopmødet – herunder på Transportministerens cykelsamarbejdsaftaler, som er en oplagt mulighed for kommuner og region at tilslutte sig en fælles målsætning.

 

SJÆLLANDSKE KOMMUNER I NETVÆRKET

Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Projektet er støttet af Region Sjælland.

SKAL DIN KOMMUNE OGSÅ VÆRE MED?

KONTAKT

Seniorprojektleder
Frederik Hoedeman

frederik.hoedeman@gate21.dk