FÆLLES REGIONAL ENERGIOMSTILLING

Rundt om grøn omstilling og vækst i Region Sjælland

Projektet ’Fælles Regional Energiomstilling’ vil medvirke til at realisere grøn omstilling og vækst i Region Sjælland. Projektet igangsætter en indsats blandt projektets deltagere for at omsætte investeringsstrategier til handling og derigennem omstille det regionale energisystem mod selvforsyning med vedvarende energi. Ved både at arbejde med at igangsætte og koordinere investeringer i energianlæg kan projektet medvirke til:

  • At realisere de vækstpotentialer, der er kortlagt i analysen ’Grøn vækst i Greater Copenhagen’ fra 2017 og derigennem skabe ny omsætning og beskæftigelse.
  • At sikre målopfyldelen for Region Sjællands VE-målsætning i 2020.
  • At bremse faldet i den regionale selvforsyning og dermed den stigende afhængighed af importeret energi.
  • At mobilisere finansiering i regionen fra blandt andet nationale og europæiske fonde.

Projektet løber over tre år fra januar 2018 til september 2020. Det er opdelt i fem arbejdspakker som vist i nedenstående figur. Arbejdspakke 1 og arbejdspakke 5 er gennemgående for hele projektet.

Arbejdespakke Figur

Projektet skal resultere i:

  1. En sammenfatning af forudsætninger, målsætninger og kriterier for energiomstillingen i Region Sjælland som forarbejde til et energipolitisk charter.
  2. Et overblik over energianlæg, eksisterende planer og ressourcegrundlag, der er repræsentative for regionen.
  3. Specifikke investeringsplaner og -strategier med de deltagende kommuner og forsyningsselskaber.
  4. Beslutningsoplæg om gennemførlighed for energianlæg.
  5. Vurdering af finansieringsmuligheder for projekterne som forarbejde for en række konkrete EU-ansøgninger.
  6. Bidrag til en omkostningseffektiv omstilling via bred, politisk tilslutning til fælles, regional energiomstilling.

FAKTA

Titel

Fælles Regional Energiomstilling

Resume

Projektet skal medvirke til at realisere Region Sjællands målsætning om at opnå 40 procent vedvarende energi i 2020 og til at formulere en ny langsigtet målsætning for den regionale energiomstilling.

Formål

Projektets formål er at give energiaktørerne et overblik over behovet for investeringer i energisystemet og i forlængelse deraf formulere investeringsplaner for den enkelte kommunes energiaktører og forberede mobiliseringen af anlægsinvesteringer.

Finansiering

Projektets samlede budget er på DKK 6,13 million. Projektet er finansieret af Region Sjælland, forsyningsselskaberne og kommunerne.

Samarbejdspartnere

Gate 21 er projektleder med overordnet ansvar for projektets gennemførelse. RUC er videnspartner og ansvarlig for det faglige indhold i leverancerne. Region Sjælland er overordnet projektejer. Desuden deltager mindst 25 energiaktører, heriblandt kommuner, forsyningsselskaber og organisationer.

Tidsramme

2018 – 2020

Mere information

Mads Nerup Nielsen – Projektleder

Fælles Regional Energiomstilling Logo

Projektpartnere

Roskilde Universitet Logo

Projektet er Støttet af

Region Sjælland Logo