KONTAKT

Seniorprojektleder
Lise Søderberg

lise.soederberg@gate21.dk

Fællesskab for dynamiske by-data

Nyt fællesskab understøtter den grønne dagsorden!

Med brug af dynamiske data kan kommunerne komme et afgørende skridt videre i at opnå resultater i den grønne omstilling. Data kan bidrage til løsning af en række af de udfordringer, som kommunerne står overfor. Anvendelse af løsninger med IoT og realtidsdata kan øge kommunernes indsigt og viden, både når det handler om klimasikring, byplanlægning, mobilitet, bygningsdrift og energiomstilling.

At arbejde med data til bæredygtige by-løsninger er ikke altid lige til. Og slet ikke, når vi taler om at anvende de dynamiske data (sensordata og andre realtidsdata) sammen med eksisterende data.

Flere dataprojekter har på tværs af mange kommuner skabt spændende resultater. Men projekter har en udløbsdato, og derfor er der behov for at etablere et projektuafhængigt fællesskab, som kan samle og bygge oven på de erfaringer, der er gjort. I første omgang er det målrettet kommuner og regioner, så vi sikrer, at man kan videreføre de prototyper, der er udviklet i Den Regionale Datahub, fortsætte arbejdet med den fælles IoT-platform, der er skabt i Sikker og Anvendt Data – og at sikkerhedsredskaberne, der er udviklet af Smart City Cyber Security Lab, fortsat benyttes og kommer kommunerne til gavn.

Formål med fællesskabet

Formålet med ”Fællesskab for dynamiske by-data” er at etablere et fællesskab på tværs af kommuner, regioner og andre interessenter. Et fællesskab der skal stimulere kommuner og regioner til at igangsætte aktiviteter, der kan bidrage til gevinster inden for teknik- og miljøområdet. Både de gevinster, som allerede er identificeret og blot mangler udbredelse og de gevinster, vi ikke er bekendt med endnu. Midlet til at nå derhen er at udnytte de fælles kompetencer og erfaringer, der er blandt de deltagende kommuner og regioner samt at opdyrke fælles viden og skabe fælles konkrete løsninger på de udfordringer, der ligger i at gøre brug af blandt andet de dynamiske data.

Udvikling af nye skalerbare prototyper

Der udvælges og udvikles nye skalerbare prototyper inden for mobilitet, klima og miljø, som identificeres med udgangspunkt i regionernes og kommunernes behov. Emnerne udvælges i tæt dialog med parterne og med inspiration fra den metode, som allerede er udviklet i Den Regionale Datahub med udgangspunkt i Design Thinking og OPI.

Projektet understøtter udfordringer på flere fagområder, blandt andet reduktion i udledningen af CO2 og drivhusgasser ved at bruge teknologi og data til at gøre hverdagens transport nemmere og grønnere; øge udnyttelsesgraden af eksisterende kommunale bygninger samt løse udfordringer med øget vandstrømme som følge af klimaforandringer, skybrud med videre. Projektet har særlig fokus på at udnytte de muligheder der er i ny teknologi, data og digitalisering, som bidrager til en mere innovativ, grøn region med højere livskvalitet for regionens borgere.

Fællesskabets arbejdsopgaver

Test-forsøg med dynamiske data med fokus på grøn omstilling eksempelvis inden for klimasikring, byplanlægning, mobilitet, bygningsdrift, energiforbrug, affaldssortering, genanvendelse og driftsoptimering.

Skalering af løsninger – så der kan gås fra test til drift.

Implementering af digital infrastruktur, der understøttede nye datakilder og integrationen i organisationerne, eksempelvis med platforme (Chirp stack, OS2IoT-server, m.fl.), tilpasning af sensorer og fælles indkøbsaftaler på hardware).

Vidensdeling – eksempelvis gennem netværksmøder og kurser, en IoTWiki med casebeskrivelser og gennem DOLL Living Lab, hvor en lang række virksomheder fremviser IoT-løsninger.

Sikkerhed og privacy, der skal tænkes ind, når der arbejdes med dynamiske datakilder.

Standarder, der hjælper med at dele data på tværs.

Værktøjer, der hjælper til at samarbejde på tværs af kommuner, eksempelvis LoRaWan Radioplanlægningsværktøj

Tilmeld dig Fællesskab for dynamiske by-data

Nyheder fra fællesskabet

MÅLGRUPPE

Det nye Fællesskab er relevant for dig, der er:

 • teknisk direktør
 • IT- og digitaliseringschef
 • centerchef eller fagchef på teknik- og miljøområdet
 • smart city-medarbejder
 • digitaliseringskonsulent
 • medarbejder, der arbejder med data/sensorer på teknik- og miljøområdet

UDVIKLING PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER

Med Fællesskabet etableres et rum for udvikling, hvor deltagerne sammen og på tværs kan

 • udvikle praktiske fælles løsninger, der gør brug af nye datakilder
 • finde måder at skalere løsningerne
 • høste værdien af løsningerne
 • vidensdele om det at anvende dynamiske data evt. i kombination med andre datakilder og gøre brug af de nye teknologier
 • få virksomheder til at innovere i tæt samarbejde med kommunerne

BAG FÆLLESSKABET

Fællesskabets formål er at skabe en ramme for innovation og digitalisering, som til en start vil tage afsæt i teknik- og miljøområdet. Fællesskabet vil være et handlende fællesskab, der stimulerer til arbejde og innovation med data og digitalisering.

Bag initiativet står kommunerne fra de tre projekter: Den Regionale Datahub, Sikker og Anvendt Data og Smart City Cyber Security Lab og støttes af DOLL