Innovationsnetværk for Smart Urbanisering

Faglige temaer

Innovationsnetværk for Smart Urbanisering tilbyder en række forskellige aktiviteter som vidensdelingsarrangementer, matchmaking, innovationsprojekter og internationalisering i samarbejde med feltets mange andre aktører.

Innovationsnetværket har særligt fokus på

 • Digitalisering af byens systemer
  • Hvordan kan løsninger inden for eksempelvis vand, mobilitet, energi og affald spille ind i fremtidens digitale byer?
 • Digitale løsninger der fungerer på tværs
  • Hvordan kan vi sikre deling af data, brug af standarder, og at forskellige systemer kan spille sammen?
 • Intelligent belysning
  • Hvordan kan det udendørs belysningssystem understøtte Smart City-teknologier i den digitale by?
 • Smart kompetenceudvikling
  • Hvordan kan SMV’er digitalisere deres byløsninger, så de spiller sammen med byens øvrige digitale systemer?
 • Living Labs
  • Hvordan kan vi bruge Living Labs som ramme om udvikling, test og demonstration i samarbejde mellem virksomheder, forskere og byer?