Af Maj Marie Carlsen

En arbejdsgruppe under Energi Øresund projektet har netop udgivet et katalog med fem retningslinjer til, hvordan kommuner kan tænke energi ind i hele processen fra planlægning til drift, når de opfører nye byområder.

”På begge sider af Sundet har kommunerne ambitiøse mål om at blive CO2- og fossilfri inden for en kort årrække. Hvis kommunerne skal nå i mål med deres ambitiøse planer, kræver det, at vi at vi indstiller os på at tænke anderledes, når vi planlægger, opfører og drifter nye bygninger og byområder.”

Således forklarer specialkonsulent i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltning, Annette Egetoft, om baggrunden for, at en række kommuner i Ørestadsregionen er gået sammen om at formulere de fem retningslinjer.

De fem retningslinjer
Energi Øresunds arbejde med energiforbrug og energiforsyning i lavenergiområder har ført frem til temaerne for retningslinjerne.

Retningslinjerne omhandler både energi- og ressourceforbrug, energiforsyning og samarbejde mellem kommunen og eksterne aktører.

Du kan finde retningslinjerne her

Grøn vækst i regionen
På spørgsmålet om, hvilke fordele kommunerne i Øresundsregionen kan få ud af fælles retningslinjer, forklarer Annette Egetoft:

”Retningslinjerne er et skridt på vejen i forhold til at skabe fælles rammer for lavenergibyggeri i Øresundsregionen, som vil gøre det lettere for entreprenører og rådgivere at byde på opgaver på tværs af Sundet. Fælles rammer kan være med til at tiltrække invester¬inger og styrke Øresundsregionens grønne profil.”

Virker forskelligt i Danmark og Sverige
Annette Egetoft fortæller, at der er forskel på, hvordan kommuner i Danmark og Sverige kan bruge retningslinjerne:

”I København arbejder vi på, at retningslinjerne kommer med i den næste Kommuneplan, som træder i kraft i 2015.
I Sverige har kommuneplanerne ikke den samme retslige virkning som i Danmark. Her vil retningslinjerne blive anvendt, når Malmø stad indgår aftaler om udvikling af nye byområder med bygherrer og investorer”, forklarer hun.

Hvem kan bruge retningslinjerne?
Katalogets retningslinjer retter sig mod kommuner, der planlægger at bygge nyt.

Kommunerne kan anvende retningslinjerne ved at:
• indarbejde retningslinjerne i deres lokalplaner, byggeprogrammer og kommunale strategier
• lade sig inspirere af retningslinjerne til selv at lave energiretningslinjer for nye byområder
• bruge retningslinjerne i den daglige sagsbehandling i kommunen
• indgå aftaler med developere og bygherrer

Kilde: Annette Egetoft, specialkonsulent i Center for Miljø, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Anbefalinger til politikere i Øresundsregionen
Udover de fem retningslinjer har Energi Øresund udarbejdet fire anbefalinger til, hvordan politikerne i regionens kommuner kan skabe de rammer, der er nødvendige for at kommunerne kan tænke energihensyn ind i byplanlægningen.

Du kan finde anbefalingerne her

Det er nu op til politikerne i de danske og svenske kommuner i Øresundsregionen at vedtage, om de vil indarbejde Energi Øresunds retningslinjer og anbefalinger i planlægningen af nye lavenergiområder.