Eurzone TV har produceret en film om Carbon 20-projektet.


I filmen fortæller tilsynsmedarbejder Lone Teglkamp fra Næstved Kommune og Kenneth Nielsen, der er produktionschef på galvanovirksomheden Stjerne Chrom, om hvad kommune og virksomhed får ud af at deltage i projektet.