Kommende projekter i Gate 21 vil blive udviklet indenfor for et af fire temaer: Byggeri, Transport, Strategisk Energi Planlægning og Facilities Management.

Indenfor hvert tema vil der være et eller flere fyrtårnsprojekter, som involvere en større partnerkreds og som gør en markant forskel på energi, klima- og miljøområdet. Indenfor hvert tema kan fyrtårnsprojekterne eventuelt suppleres af mindre projekter med en håndfuld partnere og projektløbetid på et halvt til et år.

På Gate 21´s projektworkshop 23. november diskuterede 65 deltagere fra Gate 21´s partnerkreds mulighederne i de nye temaer. Partnerne bakkede op om organiseringen i temaer og ved den efterfølgende diskussion i temagrupperne kom der mange gode ideer og forslag frem.

Projektworkshoppen er Gate 21´s tredie i rækken og Gate 21´s partnere møder talstærkt frem til arrangementerne.

Se video nedenfor med en præsentation af projektworkshoppen og hør et par af partnerne fortælle, hvorfor de kommer.