DONG Energy’s forgasningsanlæg Pyroneer i Kalundborg. Foto: Dong Energy.

Af Maj Marie Carlsen

Danmark og Sverige har allerede velfungerende demonstrationsanlæg til forgasning af biomasse. Næste skridt er at opskalere de bedste teknologier, så forgasning kan blive en central del af landenes energisystem. Det fastslår en rapporten ’A review of biomass gasification technologies in Denmark and Sweden’, der er udarbejdet af tre forskere fra Aalborg Universitet.

I rapporten har forskerne kortlagt og sammenlignet eksisterende forgasningsteknologier i Danmark og Sverige.
Ifølge forskerne er forgasning en nøgleteknologi i forhold til at nå målsætningen om en 100 % vedvarende energiforsyning. Desuden er forgasning af biomasse et godt supplement til mere svingede forsyningskilder som vind- og solenergi, fordi produktionen er stabil og hurtig at starte op.

Vi kan lære af hinanden
Rapportens undersøgelser viser, at der er forskel på, hvordan man bruger forgasningsteknologien i Danmark og Sverige. I Danmark bliver den primært brugt til produktion af el og varme. I Sverige bliver den primært brugt til transport.
Der er således, ifølge rapporten, et stort potentiale i at udveksle erfaringer landende imellem.
Svenskerne kan drage nytte af danskernes erfaringer med gasificering i den decentrale el- og varmeproduktion. Danskerne kan lære af svenskernes erfaringer med at udnytte gasificering til produktion af brændstof til transport. Desuden kan Danmark lære fra Sverige, der har større erfaring med at opskalere forgasningsteknologierne.

Rapporten er udarbejdet som en del af Energi Øresund projektet.

Se rapporten her

Se artikel om gasificering i Biopress her