Faggruppen udarbejder blandt andet høringssvar på teknikområdet i forbindelse med ny lovgivning og andre statslige intitiativer.

Det sker i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL). Som formand for faggruppen bliver Niels Carsten Bluhme officiel talsmand for de kommunale tekniske chefer på området.


Det er KTC´s bestyrelse der har udpeget Niels Carsten Bluhme som formand.


“Kommunerne har mulighed for at spille en central rolle som drivere for udvikling, miljø, vækst og velfærd. Som ny formand for faggruppen for klima, miljø, forsyning og ressourcer vil jeg være med til at skabe initiativer og øge synligheden omkring hvordan kommunerne kan drive udviklingen,” siger Niels Carsten Bluhme, miljø og teknikdirektør i Albertslund Kommune.