Region Hovedstaden og Center for Grøn Transport har netop tildelt Gate 21 projektet ’Formel M’ 8,2 mio. kr. i støtte. Formel M er et banebrydende adfærdsprojekt om trafikal mobilitetsstyring, der skal påvirke pendlere og borgere i hovedstadsområdet og i Trekantsområdet til at vælge cyklen, bussen eller toget frem for bilen.


Aktiviteterne i Formel M omfatter en række kommunale demonstrationsprojekter, der skal samle erfaringer med metoder, udfordringer og effekter af at anvende mobilitetsstyring i Danmark. Projektet rummer tre hoveddele: Et grønt mobilitetskontor, lokal mobilitetsindsats og planlægning og en enhed for strategi og analyse.
 
Projektets mål er, ved brug af metoden trafikal mobilitetsstyring, at reducere CO2-udledningen og alenekørsel i bil med 10-15 procent i 17 erhvervs- og boligområder i kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Københavns, Køge, Fredericia og Middelfart.     


”Formel M er det første store trafikprojekt i Danmark, der arbejder med påvirkning af pendlernes og borgerens adfærd. Projektet vil give os et grundigt indblik i hvordan transportadfærd kan ændres. Det er enestående viden som får stor betydning fremover for tilsvarende initiativer i andre kommuner,” fortæller professor Lise Drewes fra Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.


De seks kommuner vil samarbejde med tre universiteter, en række lokale virksomheder, samt regionale og nationale aktører inden for kollektiv trafik om lokale projekter, der skal fremme brugen af cykler og kollektiv trafik. Det kan for eksempel være ved brug af pendlercykler, el-cykler, tilpasning af buslinjer, opgradering af større busstoppesteder med cykelparkering eller via samkørselsordninger.