Syv kommuner har i over et år arbejdet med at skabe netværk, hvor virksomheder kan dele erfaringer om lokale transportudfordringer og inspirere hinanden til nye grønnere transportløsninger for både medarbejdere og virksomheder.


”Vi har nu i Formel M og i kommunerne samlet en masse erfaring fra erhvervsnetværkene. Det er blevet til ’Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk,’ hvor vi deler vores erfaring og giver gode råd og vejledning til, hvordan kommunerne kan igangsætte nye netværk,” forklarer Anja Puggaard, leder af Grønt Mobilitetskontor i Formel M.

 

Vigtig brik i kommunernes klimaplaner
I mange kommuner spiller virksomhederne en stor rolle i forhold til kommunernes klimaplaner og CO2-reduktioner.


”Guiden taler godt ind i kommunernes klimaplaner, da den trin for trin viser, hvordan en kommune kan etablere et erhvervsnetværk, der på frivillig basis arbejder med mere bæredygtige transportformer,” forklarer Anja Puggaard.


Guiden bygger på de syv kommuners erfaringer fra etablering af netværk i netop deres kommune og beskriver de gode argumenter for, at virksomhederne skal arbejde med mobilitetsplanlægning på frivillig basis.


CSR-chefen tænder på CO2-reduktion
Erfaringerne fra de syv kommuner viser, at forskellige funktioner i virksomhederne skal have forskellige argumenter for at indgå i et mobilitetsnetværk. For HR-chefen kan et argument være at få flere medarbejdere over på cyklerne, for at de dermed bliver sundere og har færre sygedage. Hvorimod økonomichefen eksempelvis fokuserer på færre udgifter til parkeringspladser, og CSR-chefen interesserer sig for virksomhedens CO2-reduktion. Det er blot nogle få af de incitamenter, virksomheder har for frivilligt at indgå i et netværk, der arbejder med bedre mobilitet for medarbejderne både i pendlingen og i arbejdstiden.


”Vi taler i mobilitetsplanlægning om den tre-dobbelte bundlinie, som er de sociale,
økonomiske og miljømæssige effekter af konkrete tiltag som eksempelvis fælles påvirkning af den offentlige trafik til området, samkørsel for medarbejderne, cykelservice, Kør Grønt-kurser og overdækket cykelparkering,” forklarer Anja Puggaard om nogle af de tiltag, virksomheder kan gøre sammen eller individuelt. 


Guide i udvikling
Guiden til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk er baseret på de første erfaringer fra Formel M erhvervsnetværkene. Nogle netværk er helt nyetablerede, andre har fungeret i over et år og har gennemgået de første 4-5 trin i guiden. Det betyder, at der hele tiden kommer nye erfaringer og behov i netværkene:


”Guiden er første version og vil senere blive udbygget med nye eksempler og resultater fra netværkene,” fortæller Anja Puggaard.


 


Af Lene Ulsted Carlsen