Fra venstre: Anna Thormann, Anja Puggard og Laura K. Vestergaard.


Formel M og Gate 21 har netop søgt Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport om finansiering af Formel M2 – fortsættelsen af projektet. Anden runde skal forlænge det eksisterende projekt med yderligere 1 år, så den samlede løbetid er på 3 år.


“Forlængelsen af projektet vil betyde, at vi kan udbrede kendskabet til Mobility Management endnu bredere i Danmark. Derudover vil forlængelsen give os mulighed for at gennemfører endnu flere demonstrationsprojekter. Vi har allerede 17 projekter i første fase, og anden fase vil tilføje yderligere 17. Det er demonstrationsprojekterne, der adskiller Formel M fra så mange andre bæredygtige transportinitiativer. Vi viser, at metoderne rent faktisk virker”, forklarer Anna Thormann, der er projektleder på Formel M.


Et af de nye demonstrationsprojekter i Formel M2 fokuserer på trekantområdet, hvor projektet vil afprøve dynamiske samkørselsordninger.


“Når vi taler om at nedbringe trængsel og CO2 fra transporten fokuserer vi ofte på de store byers transportproblematikker. Men det er vigtigt for Formel M at arbejdet med et område som trekantområdet, fordi det er præget af andre problematikker. Her er offentlig transport måske ikke løsningen, fordi folk transporterer sig spredt og over store afstande. Til gengæld vil der være store gevinster at hente med samkørsel, som kan indpasses efter individets behov”, forklarer Anna Thormann.


Hvis der opnås støtte, vil startskuddet Formel M’s anden etape lyde 1. marts 2012. Det vil herefter løbe parallelt med Formel M1 i et år og dernæst runde hele forløbet af med sluttidspunkt 28. februar 2014.


Projektets samlede effekt i CO2-besparelser forventes at være mellem 21.- 25.000 tons pr. år.