Virksomheder i Ballerup Miljønetværk blev den 28. april præsenteret for Formel M’s Grønt Mobilitetskontor. Ballerup er én af seks deltagerkommuner i Formel M, og Grønt Mobilitetskontor var inviteret af trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg som led i kommunens arbejde med at rekruttere lokale virksomheder til at deltage i et demonstrationsprojekt under Formel M. Og planlæggeren var tilfreds med mødet:


– Deltagerne lyttede med interesse til vores oplæg. Mange ville gerne høre mere og et par udtrykte ønske om at arbejde med medarbejdernes transportvaner. Det er vigtigt for os at komme ud i et forum som dette, fordi det drejer sig om virksomheder, som er interesserede i at arbejde for en bæredygtig og grøn kommune. Formel M kan være med til at løfte perspektivet og indlemme virksomhedernes egen indsats i en større sammenhæng, forklarer Tina Wexøe Ertbjerg.Muligheder for samarbejde i Formel M blev flittigt diskuteret på netværksmødet. Foto: Loa Brix


Elbiler på Novo Nordisk
De inviterede virksomheder fik på mødet tilbud fra kommunen om bl.a. kortlægning af medarbejdernes pendling og sparring om mulige tiltag på området. Mødedeltagerne kom selv på banen med forslag om fællestransport fra Kastrup Lufthavn og forlængelse af “vi cykler på arbejde”–kampagnen.


Novo Nordisk er aktivt medlem af klimanetværket, og på mødet kunne Søren Bruhn Winther berette om stor begejstring for projektet blandt medarbejderne, som selv igangsætter projekter. Eksempelvis  har en kortlægning af den interne kørsel medført, at de har indkøbt 4 elbiler i Måløv til transport mellem virksomhedens sites.


Til netværksmødet var der både mulighed for at tage et kig i Grønt Mobilitetskontors værktøjskasse og prøvekøre en elcykel.


Fakta om Ballerup Klimanetværk
Oprettet 2008 af Ballerup Kommune for at facilitere et netværk for de af kommunens virksomheder, der gerne vil arbejde med klima og energibesparelser. Alle virksomheder i Ballerup Kommune, der har mere end 20 ansatte, interesserer sig for klima- og miljøområdet eller som står over for en speciel vanskelig miljøudfordring, der vedrører Ballerup Kommune, kan være med i Klimanetværket.


Klimanetværket har pt. 45 medlemmer.


For info om Klimanetværket, kontakt Kasper Ullum, Miljø & Teknik, Ballerup Kommune. Telefon: +45 4477 2249, mail: ull@balk.dk