Formel M´s workshop til Aalborg Trafikdage satte gang i snakken. Foto: Gate 21


Tirsdag d. 23. august stod i mobilitetens tegn ved Aalborg Trafikdage, hvor deltagerne blandt andet kunne medvirke i en række workshops. En af disse stod Formel M for, og her mødte 70 engagerede trafikplanlæggere frem. Projektets partnere præsenterede det igangværende arbejde, og deltagerne diskuterede deres forventninger og ideer til projektets resultater.


Formel M’s workshop satte fokus på to spørgsmål:
  1. Hvilke erfaringer skal projektet resultere i, for at Danmark kan gøre brug af Mobility Management i fremtiden?


  2. Hvad skal et projekt som Formel M gøre for at fremme Mobility Management som plantilgang?

Elbiler i kommunens vognpark
På workshoppen præsenterede Formel M’s partnere to eksempler fra demonstrationsprojekterne:
  1. Kortlægning af vognparken i Fredericia Kommune, som gav anledning til store besparelsesmuligheder og optimeret kørsel, blandt andet i elbil.


  2. Opbygning af et lokalt erhvervsnetværk for mobilitetsplanlægning i Ballerup Kommune. Virksomhederne ønsker alle at fremme pendlernes mobilitet ved at forbedre forholdene for alternativer til bilen og dermed sikre medarbejderne en mere fleksibel transport i hverdagen.

Går mobilitet og vækst hånd i hånd?
De deltagende trafikplanlæggere drøftede herefter, hvordan resultater fra projektet skulle se ud for at være brugbare i deres arbejde, og ideerne var mange:
  • Evalueringen skal indeholde en kvantificering af CO2 –besparelser, trængsel og ressourceforbrug.


  • Det skal vurderes, hvordan Mobility Management kan bidrage til at fremme 2050-målsætningen for CO2 –besparelser, hvis metoden udbredes i stor skala.


  • Det skal drøftes, hvordan mobilitetsstyring og vækst går hånd i hånd.


  • Det skal være klart, hvilke resultater projektet skaber for virksomhederne og for erhvervet i kommunerne generelt.

I Formel M’s partnerkreds arbejdes der videre med demonstrationsprojekter, erfaringsopbygning og udvikling af nye evalueringsmetoder. Alt sammen med sigte mod at producere de resultater, trafikplanlæggere landet over skal bruge i arbejdet med Mobility Management.


Du kan få mere at vide om Formel M på