Formel M teamet består af: Anna Thormann (tv), Anja Puggaard og Laura K. Vestergaard (Foto: Gate 21).

Med en bevilling på kr. 3 mio. fra Center for Grøn Transport kan Formel M fortsætte sit arbejde. Sammen med støtte fra Region Hovedstaden betyder bevillingen, at:  • Formel M kan opstarte nye demonstrationsprojekter fra 1. marts 2012.


  • Kendskabet til Mobility Management udbredes hos en række nye partnere i projektet.


  • Formel M kan videreføre eksisterende demonstrationsprojekter og evaluere over en længere periode.

Med bevillingsrammen fastlagt er det nu muligt at påbegynde planlægningen og omfanget af nye demonstrationsprojekter.


“Vi er rigtig glade for, at vi har fået mulighed for at igangsætte flere demonstrationsprojekter i Formel M og dermed udbrede kendskabet til Mobility Management endnu mere. Med forlængelsen har vi også fået mulighed for at følge adfærdsændringerne over en længere periode i de initiativer, vi allerede har sat i gang,” siger Anna Thormann, projektleder for Formel M. Hun forklarer, at Formel M oprindelig var tænkt som et 3-årigt projekt. Med tilskuddet fra Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport er det nu en realitet.


Demonstrationsprojekter var vejen til støtte
Netop demonstrationsprojekterne har været en af de primære årsager til, at Formel M opnår flere midler til at fortsætte arbejdet med Mobility Management.Centerleder Niels-Anders Nielsen, Center for Grøn Transport. (Foto: Trafikstyrelsen)


“Vi har forventning til, at vi med Formel M projektet ser konkrete eksempler på tiltag, der skaber både CO2-reduktion og mindsker trængsel, som er de to helt store udfordringer, transportsektoren står over for i dag,” forklarer Niels-Anders Nielsen, Centerleder hos Center for Grøn Transport om baggrunden for bevillingen til projektets fortsættelse.


Fakta om Formel M
Formel M fase 1: 1. marts 2011 – 31. oktober 2012
Formel M fase 2: 1. marts 2012 – 28. februar 2014


Projektets samlede CO2-besparelse forventes at være 20.000-25.000 tons pr. år.
Formel M er støttet af Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden med i alt kr. 13,21 mio.


Projektets partnere er: Albertslund, Allerød, Ballerup, Københavns, Fredericia og Middelfart Kommuner, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, DSB, Movia, Rejseplanen, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, DTU Transport, Gate 21, Vestegnssamarbejdet, Trekantområdet og Tetraplan. En række nye kommuner, hospitaler og virksomheder tilslutter sig projektets anden fase.