Kontakten mellem kommune og virksomhed var emnet for Formel M’s partnermøde d. 9. maj, hvor bundlinjehensyn, CSR og relationsarbejde stod øverst på dagsordenen

Partnermødet beskæftigede sig med dét af Formel M’s fire spor, der handler om at skabe bæredygtige transportvaner i lokale erhvervsområder. Her er de lokale virksomheders motivation og deltagelse altafgørende for demonstrationsprojekternes succes.

Bekvemt at deltage
Blandt deltagerne ved partnermødet var Annette Pedersen, som er klimakoordinator i Allerød Kommune og blandt andet står for at rekruttere lokale virksomheder til at deltage i Formel M. Hun fremhæver nødvendigheden af at kombinere CSR med bundlinjehensyn som en væsentlig læring fra partnermødet:

– Det er blevet tydeligere for os, at vi er nødt til at gøre det så bekvemt som muligt for virksomhederne at deltage i Formel M. Det kræver personlige henvendelser, og at vi tager os tiden til at mødes med de rette beslutningstagere i virksomhederne. Og så skal vi tage hensyn til virksomhedernes bundlinje. Vi skal kunne sandsynliggøre, at de får andet og mere ud af at deltage end en god samvittighed, forklarer hun.

Internationale erfaringer
Undervejs i partnermødet delte en række gæstetalere ud af deres erfaring med at indlede og vedligeholde virksomhedssamarbejdet i lignende projektet. Blandt andre var engelske Gary Armstrong med på videolink for at fortælle om virksomhedernes udbytte ved at deltage i det engelske mobilitetsprojekt Travel Plan Plus.