Eksempel på en ladestander som de ser ud i Amsterdam. (Foto: Formel M)


Formel M besøgte i december måned Amsterdam, for at studere hvordan byen tænker elbilinitiativer ind i det strategiske planlægningsarbejde. Og det er netop på den strategiske front, Amsterdam er på forkant. Maarten Linnenkamp fra Amsterdam City står i spidsen for indsatsen “Amsterdam Electric”, som blev igangsat i 2009.


Målsætningen er, at der i 2015 skal køre 10.000 elbiler rundt i Amsterdam. Hovedårsagen til den storstilede satsning er luftforureningen i byen, der efterhånden giver problemer for nye boligbyggerier. Indsatsen “Amsterdam Electric” omfatter en udbredelse af elladestandere i bymidten, en reduceret parkeringsafgift for elbiler, tilskud til erhvervsdrivendes indkøb af elbiler (taxi, varetransport mv.) og endelig en elbil-to-go-ordning.


Elbiler er et offentligt anliggende
I Amsterdam har man truffet den vigtige beslutning at tage ejerskabet over ladestanderne i det offentlige rum. Ladeinfrastrukturen er et offentligt anliggende, som handler om kommunens ansvar i forhold til sikkerhed, drift, æstetik på den ene side og forpligtelser overfor borgerne om fri og lige adgang til infrastruktur på den anden side. Derfor har Amsterdam udarbejdet et udbudsmateriale, som sikrer, at de krav Amsterdam stiller til ladestanderne bliver mødt i de konkrete løsninger. Frem til i dag er der opstillet 300 ladestandere i og omkring Amsterdam.


Amsterdams næste store projekt er “Amsterdam Metropolitan goes Electric”, som udrulles i et samarbejde mellem 35 kommuner og 2 regioner omkring Amsterdam. Målet er i en periode fra oktober 2011 – 2013 at nå 20.000 elbiler i regionen, og udrulle en fælles ladeinfrastruktur, som skal sikre alle brugere adgang til opladning på centrale steder i regionen.


Maarten Linnenkamps ambitioner går endnu videre:
“Byerne i Europa skal samarbejde om at få elbilnettet til at fungere sammenhængende. Det er byerne, der er tættest på de initiativer, der tages for at fremme elbilerne. Derfor skal vi sprede erfaringer, inspiration og politiske tiltag i en “City to City Electric”-platform. Jeg mener, vi skal arbejde for, at byer som Oslo, København, Amsterdam og Paris kommer til at hænge sammen el-infrastrukturmæssigt. Transport bevæger sig som bekendt på tværs af grænser og bør ikke kun planlægges inden for snævre geografiske områder, siger han.


Anna Thormann, Formel M, besøgte Amsterdam Electric sammen med Høje Tåstrup Kommune i forbindelse med det europæiske projekt E-mobility.


Fakta om danske elbiler:
I starten af 2011 var der 300 indregistrerede elbiler i Danmark.
Firmaet ChooseEV forventer, at der vil være mellem 2 – 3.000 elbiler i Danmark inden udgangen af 2012.