I 2011 indledte Formel M første etape af en udbredelse af Mobility Management i Danmark. Formel M’s første leveår har blandt andet budt på:
  • Etablering af 16 demonstrationsprojekter, der skal fremme en bæredygtig transportadfærd i kommuner og virksomheder. Demonstrationsprojekterne vil reducere CO2-udledningen fra transporten med ca. 10 procent i de pågældende geografiske områder.


  • En omfattende undersøgelse af transportvaner blandt 3500 medarbejdere på de virksomheder, der deltager i projektet. Undersøgelsen danner baggrund for udvikling af nye, bæredygtige transporttilbud.


  • Netværk mellem projektets deltagerkommuner og 20 leverandører af tekniske transportløsninger, der kan fremme bæredygtig transport i kommunerne.


  • Formulering af projektet Formel M2 – med 17 nye partnere om bord og 17 nye demonstrationsprojekter.

Planer for 2012


I det kommende år vil Formel M’s partnere arbejde videre med demonstrationsprojekterne og den strategiske udbredelse af Mobility Management. I 2012 vil projektet blandt andet:
  • Afvikle konferencen MM Øresund, der sætter fokus på de samfundsøkonomiske aspekter af Mobility Management. Konferencen afholdes i Malmø d. 8.-9. februar i samarbejde med Holdbar Mobilitet Skåne og Trivector. Læs om konferencen her >>


  • Udarbejde et katalog over virkemidler for mobilitetstiltag og en eksempelsamling med anbefalinger til at gennemføre samarbejds- og planprocesser inden for trafikplanlægning.


  • Videreudvikle konceptet for fortsættelsen af projektet i Formel M2.

Se Gate 21’s nytårshilsen til alle Formel M’s samarbejdspartnere her