Syv kommuner og Region Hovedstaden går sammen om at løse trafikproblemerne i hovedstadsregionen.


Gate 21 og Ballerup Kommune har på vegne af 18 partnere ansøgt om 16 mio. kr. til et nyt projekt, der skal tage fat på en række af de trafikale problemer i hovedstadens kommuner. Projektet Formel M vil fokusere på  at skabe mindre trængsel på vejnettet,  at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik, og mindske støj, luftforurening, uheld og negative klimaeffekter  fra trafik.


Det Grønne Mobilitetskontor
Formel M skal etablere et grønt mobilitetskontor, som skal sætte gang i demonstrationsprojekter hovedstadsregionens kommuner. Projekterne spænder fra nye måder at planlægge trafik på til oplysning og information til trafikanter om alternative muligheder for transport.


Forum for samarbejde
Formel M vil skabe et forum for samarbejde og partnerskab mellem de mange aktører på trafikområdet. Samarbejdet skal sikre at erfaringerne fra de enkelte projekter, sammen  med nationale og internationale erfaringerne, bliver udbredt både indenfor og udenfor projektets deltagerkreds.


Mobility Management
Demonstrationsprojekterne skal vise nye måder at håndtere trafikproblemerne på. Mobility Management er overskriften for flere tilgange, der sigter mod at mindske behovet for transport, at påvirke valget af transportmiddel mod mindre energiforbrugende former for transport og mod at udnytte den eksisterende infrastruktur mere effektivt.


Partnerkredsen
I projektet indgår Region Hovedstaden, Albertslund, Allerød, Ballerup, København, Køge, Fredericia og Middelfart kommuner, KL, Danske Regioner, DSB, Movia, Rejseplanen, AAU, RUC, DTU, Vestegnssamarbejdet, Trekantområdet og Gate 21.


Læs mere om Formel M her.