FORMEL M

Formel M blev født i 2011 med ambitionen om at påvirke medarbejderes transportvaner i en lang række kommuner og virksomheder for på den måde at mindske forurening, trængsel på vejene og sikre bedre adgang til offentlig transport.

Danskerne transporterer sig mere og mere. Faktisk rejser den gennemsnitlige dansker hver dag 39 kilometer og langt størstedelen af disse bliver tilbagelagt i privatbil – ofte med tre tomme sæder. Det fører til høj CO2-udledning, trængsel på vejene og dårligt helbred.

Formålet med Formel M var derfor at påvirke danskernes transportvaner i en mere bæredygtig retning ved at gøre fleksible, energieffektive transportformer mere tilgængelige og attraktive og reducere antallet af kilometer, der rejses.

Gate 21 gik sammen med en række kommuner, universiteter og virksomheder i Hovedstadsområdet, Trekantsområdet og Århus om at kortlægge medarbejderes transportvaner. Ved brug af Mobility Management igangsatte de en række demonstrationsprojekter med tiltag som samkørsel, cykelservice og hjemmearbejdspladser.

Formel M er et eksempel på, at transportvaner kan ændres gennem Mobility Management-tiltag. På de arbejdspladser, der gennemførte mobilitetstiltag var 75 procent af medarbejderne, der prøvede de nye tiltag tilfred­se eller meget tilfredse med dem og 29 procent af medarbejderne svarede, at tiltagene har medført en ændring i deres transportvaner.

Konkret lød målsætningen på at reducere CO2-udledningen fra persontransporten med 10 procent. Dén ambition blev en realitet på bare to et halvt år. Gennem forsøgsprojekterne har Formel M i alt sparet 1.660 ton CO2 pr. år

Andelen af de medvirkendes pendlerture

…i bil er faldet fra 55 til 50%
…med kollektiv transport er øget fra 3 til 5%
…på cykel er øget fra 29 til 33%

I 2013 vandt Formel M’s mobilitetsnetværk DR’s og Informations konkurrence “Vores Omstilling” som et af i alt ni vinderprojekter.

Varighed

Marts 2011 – Februar 2014

Partnere

Albertslund kommune, Allerød kommune, Ballerup kommune, Fredericia kommune, Herlev kommune, København kommune, Middelfart kommune, Aarhus kommune, DTU, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Rejseplanen, Danske Regioner, Gate 21, KL, Region Syddanmark, Trekantområdet, Vestegnssamarbejdet, S-tog, Trafikselskabet Movia, Tetraplan, Veksø Mobility

Finansiering

Budgettet var på 20 mio. kroner, hvoraf Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden tilsammen har støttet med i alt 13,1 mio. kroner. Det resterende beløb blev finansieret af partnerne i projektet.