Resultater

Udover at påvirke medarbejderes transportvaner i en grønnere retning, viser resultaterne af Formel M’s arbejde en massiv reducering af CO2 og et styrket samspil mellem kommuner og erhvervsliv. 

Projektets virksomheder samledes i netværk omkring mobilitetsplanlægning for at opnå en bedre forståelse for virksomhedernes og medarbejdernes trafikale udfordringer og valg af transportform. Erfaringerne herfra har kommunerne brugt til at forbedre planlægningen af nye parkeringspladser, cykelstier og tiltag med el- og delebiler og til at forankre den bæredygtige tankegang i nye aktiviteter og transportpolitikker. Hvordan kommunerne planlægger byerne er nemlig afgørende for, hvordan vi transporterer os. 

På de arbejdspladser, der har gennemført en efterundersøgelse efter at have iværksat mobiltetstiltag i Formel M, er der sparet i alt 1.660 ton CO2 pr. år. 

De årlige besparelser fordeler sig således:

Hospitaler 908 ton, som svarer til 7%

Kommuner 247 ton, som svarer til 10%

Virksomheder 505 ton, der svarer til 4%

73% af medarbejderne har fået kendskab til de mobilitetstiltag, deres arbejdsplads har iværksat.

25% af de medarbejdere, der har kendskab til nye tiltag også afprøvet dem.

 

 

Projektet opnåede bred interesse i pressen.
Formel M er blevet omtalt 190 gange i lokale og landsdækkende medier med en samlet presseværdi på 3,8 mio. kr.