Spørger man professor ved DTU Byg Svend Svendsen, giver forsøgsprojekter hele byggebranchen et kompetenceløft. Derfor mener han også, at branchen har et ansvar for at sikre bedre vilkår for forsøgsprojekter generelt. Forsøgsprojekter, som dem Plan C’s partnerkreds gennemfører, er et vigtigt skridt på vejen.


Svend Svendsen specialiserer sig bl.a. i lavenergibygninger. Det er et forskningsområde, der beskæftiger sig med det muliges kunst, og som ofte udtrykker sig i avancerede modeller og beregninger. Men uanset hvor avancerede modellerne er, kan de aldrig erstatte den fysiske virkelighed.


“Det er meget vigtigt for vores forskning at kunne teste systemerne under realistiske forhold. Ved projekteringen af energirenovering af bygninger er det vigtigt at sikre, at løsningerne holder og giver tilfredsstillende forbedringer i forhold til såvel indeklima som energibesparelse. Med forsøgsprojekter kan vi dokumentere effekterne og nemmere introducere de nye løsninger i praksis,” forklarer Svend Svendsen.


Forsøgsprojekter giver mere energirigtige bygninger
DTU Byg er med i flere af de demonstrationsprojekter som Plan C gennemfører. Her afprøves bl.a. lavtryksventilationssystemer, intelligent LED belysning og lavtemperaturfjernvarme uden klimaskærmsrenovering. Demonstrationsprojekterne giver både de involverede og branchen ny viden om hvilke løsninger og systemer der vil kunne opfylde fremtidens krav til energirigtige – og energineutrale – bygninger. Og ifølge Svend Svendsen kan disse forsøgsprojekter betale sig på såvel den økonomiske som den bæredygtige bane.


“Når vi gennemfører forsøgsprojekter i stor fuldskala opdager vi både fejl og uhensigtsmæssigheder i løsningerne. Og det er selvfølgelig bedst at udrydde den slags inden man laver store og gennemgribende renoveringer af fx et samlet boligkompleks. Forsøgsprojekterne giver os også indblik i helt nye og mere vidtgående løsninger, end vi ville kunne nå frem til gennem beregninger og modeller. Det giver med andre ord mere energirigtige bygninger,”forklarer han.


Fælles ansvar at sikre forsøgsprojekterne
Ifølge Svend Svendsen er forsøgsprojekter med til at løfte hele byggebranchen. Derfor håber han, at et OPI-projekt som Plan C, der inddrager aktører fra såvel forskning, som den private og offentlige sektor, kan være med til at sætte forsøgsprojekter på dagsordenen og skabe bedre betingelse for bl.a. finansieringen af projekterne.


“Fremtiden kunne være at opkræve én promille på al omsætning i byggebranchen til en byggeforskningsfond. Den skal generelt støtte udvikling af en forskningsbaseret byggebranche, der bruger forsøgsprojekter professionelt. Derved kunne byggebranchen blive hjulpet til at udvikle meget bedre løsninger, som ville kunne medvirke til at løse de meget store udfordringer, vi står med i forhold til behovet for en dyb renovering af hele bygningsmassen inden 2050 for at løse energiproblemet på den billigste måde,” afslutter han.