Der er store energibesparelser at hente gennem innovativ renovering. Men hvordan konverterer vi de gode idéer til faktiske energibesparelser og et grønnere samfund? Det er et af de spørgsmål Plan C arbejder på at besvare.


Mange af teknologierne til at reducere de kommunale og almene bygningers energiforbrug findes allerede. Men mange af dem implementeres ikke. Derfor udvikler Plan C nu en model for markedsmodning af nye renoveringsløsninger.”Mange nye løsninger i byggebranchen når aldrig længere end forsøgsstadiet, fordi vi mangler de institutionelle strukturer til at markedsmodne idéerne. Hvis en kommune fx deltager i udviklingen af ny energibesparende belysning til skoler, kræver det engagement fra en privat virksomhed at gøre løsningen både konkurrencedygtig og implementeringsklar, før den kan udbredes til andre kommuner og på sigt til det internationale marked”, forklarer Per Boesgaard, der er projektleder i Plan C.


Modellen der skal beskrive vejen fra idé til marked bliver udviklet i samarbejde mellem advokatfirmaet Rønne & Lundgreen og øvrige Plan C-partnere. Den forventes at være færdigudviklet i løbet af 2012.


For yderligere information kontakt:
Projektleder Per Boesgaard
Telefon: 43683404
Email: per.boesgaard@gate21.dk