Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

TEKNIKEN BAKOM FRAMTIDENS MOBILITET

Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat, vilket är av stort värde både när det gäller hållbarhet och effektivitet. Men hur får vi mest ut av tekniken? Hur kan vi använda tekniken till att få mobilitet från dörr-till-dörr, säkra färre trafikstockningar och renare miljö, samtidigt som det säkerställs att vår privata data skyddas?

Projektet Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen samlar ett antal partners för att arbeta med att använda data och Smart City teknik till att göra vår mobilitet mer hållbar och effektiv, i och över huvudstadsregionen, Region Skåne och Region Själland.

NIO ANVÄNDNINGSFALL VISAR FRAMTIDENS MOBILITET

Detta sker genom att utveckla och demonstrera innovativa mobilitetslösningar i nio användarfall. De nio användarfallen ger sin syn på hur trafik-utmaningar kan lösas, och behov tillgodoses, i olika geografiska områden i Öresundsregionen – både i de täta stadsområden, förorter och landsbygd. Användarfallen fokuserar på tre områden som är centrala för framtidens mobilitet:

• Framtida multimodala stationer på Køge Nord, Glostrup Station och Lund C.
• Intelligent trafikinformation längs Ring 3, på Avedøre Holme, i Helsingborgs stad och på E6-motorvägen mellan Helsingborg och Malmö.
• Framtida kollektivtrafiklösningar utanför större städer, inklusive Lolland.

FAKTA

Partners
Huvudstadsregionen (lead partner), Region Själland, Region Skåne, Movia, Glostrup kommun, Hvidovre kommun, Køge kommun, Lunds kommun, Helsingborg stad, Vera Park, Scania, Scania Innovation, Trafikverket, Malmö högskola och Gate 21

FINANSIERING
Budgeten är 16MSEK. Interreg ØKS stöder projektet med cirka åtta miljoner och partnerna finansierar de återstående åtta miljoner. PROJEKTLÄNGD Augusti 2018 – juli 2021

MER INFORMATION
Anna Thormann Boesen, programledare Mobilitet anna.thormann@gate21.dk

Faktaark på svenska & danska.

Projektet är stött av: