Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

 

Fallstudie:
Framtidens stationer – Glostrup som referensprojekt

Glostrup Station är ett användningsfall för Region Huvudstaden och kommer att vara ett centralt projekt i temat Framtidens stationer som även inkluderar Lund C i Skåne och Køge Nord på Själland.

Glostrup Station står inför en ambitiös omvandling till en betydande trafikknutpunkt och förväntas vara klar 2025 när lättjärnvägen öppnas. Under perioden fram tills dess, är det möjligt att använda Glostrup Banegårdsplads som ett tillfälligt, experimentellt stadsrum med fokus på förstärkning av den lokala trafikknutpunkten. Därmed får alla kommuner i Öresundsregionen möjligheten att smygtitta på ett levande laboratorium bestående av prototyper för nya mobilitetsstödjande tjänster som har inrättats på stationen.

Stationstestet kommer att innehålla en mängd element som ska kunna samverka på en station; alltifrån realtidsdata på informationsskärmar, moderna ”vänthubbar” och smarta vägvisare som guidar bytande resenärer till rätt transportmedel, till konkreta transporttjänster med experimentering avseende lokalisering och integration. Det kommer att röra sig om cykellösningar, poolbilar samt eventuella förbindelser till lättjärnvägar och förarlösa bussar. Som basfakta används data avseende människors resevanor för att få kunskap om deras rörelser på en station.

Glostrup kommun kommer under arbetet att samla in information om platsens användning och resenärernas rörelser som kan tillämpas av framtidens station, och på så sätt bli ett pionjärexempel för Öresundsregionen som en multimodal superknutpunkt.

Framgångskriterier för fallstudien:

Det är önskvärt att skapa en intressant stationsförgård, där byten mellan transportmetoder förbättras, där det erbjuds olika mobilitetslösningar och en bättre överblick för att öka användningen av kollektiva transportmedel. Detta blir särskilt relevant när anläggningen med lättjärnvägen öppnas och trafikflödet därmed påverkas avsevärt.

Detta utvärderas genom fallstudien.

Mer information

Programledare för Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktablad om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds av: