Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

 

Fallstudie:
Intelligent trafikinformation – Flaskhals i Industriområde

Intelligent trafikinformation består av fyra olika fallstudier med värdeskapning av trafikdata och trafikinformation; ett av användningsfallen är trafikinformation på ett industriområde, Avedøreholme, i Hvidovre.

Trängseln in och ut ur detta område, som är Danmarks största sammanhängande industriella område, är stor och särskilt vid rusningstid. Det finns två tillfartsvägar till området som båda påverkas av, att det vid dessa accesser även finns på- och avfart till motorvägen. Trängseln är ofta större vid en av tillfartsvägarna och många förare är inte medvetna om detta. Samtidigt uppstår köbildning inom området på grund av händelser på motorvägen. Det finns ett behov av att minska trängseln och därmed utnyttja kapaciteten av signalsystem samt vägarna på ett bättre sätt.

För att få effektivare kapacitetsanvändning på vägnätet har Hvidovre kommun och Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme har i januari 2018 etablerat ett trafikregistrerings- och informationssystem som med hjälp av sensorer mäter restiden via Bluetooth. Variabla vägskyltar i området samt en webbplats ger bilisterna en bild av restiden vid en given tidpunkt för de två påfarterna till motorvägen – via Avedøre Havnevej och Gammel Køge Landevej. Därmed kan bilisterna välja vilken väg som de ska köra – eller om de ska vänta 10-15 min. Men alltför ofta förstår man inte effekten. Man sätter bara upp informationstavlorna.

I relation till att göra ett användningsfall avseende trafikinformation, är vi alltså intresserade av att undersöka: 1) konsekvensbedömningar av huruvida ökad trafikinformation på lokal nivå ger en positiv utveckling av trafikflödet, 2) om trafikanternas upplevelse av trafik i området ändras och hur upplevelsen påverkar beteendet, och (3) synergieffekter för trafikdatainsamling inom ett större geografiskt område. Detta kan t.ex. ske i samband med trafikstyrningsåtgärder på tvärs av vägmyndigheter och kommungränser längs E6:an i Sverige, se 4.9 Intelligent Trafikinformation – ITS på E6.:an

Framgångskriterier för användningsfallet:

Analyser av trafikdata samt kvantitativa och kvalitativa studier av trafikanternas beteende ska ge insikt i trafikinformation samt systemets beteendepåverkan och effekt.

På längre sikt kommer en kraftig expansion av området att öka trycket på de existerande förbindelsepunkterna. Problemet med ökad trafik vid industriell tillväxt är ett allmänt problem i kommersiella områden över hela Storköpenhamn, och därför är det relevant att sprida smarta lösningar för lokala flaskhalsproblem över hela Öresundsregionen.

Mer information

Programladere för Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktablad om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds av: