Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

 

Fallstudie:
Framtidens stationer – Køge Nord

Køge Nord är användningsfallet som ligger hos Region Själland avseende Framtidens stationer och kommer att dela konceptuella idéer med Lund C och Glostrup.

Køge Nord är med sitt läge på Själland, vid motorvägsträckan och tåget till Köpenhamn, ett typexempel på en stor knutpunkt för pendlare utanför storstadsområdet. Vi vill undvika att alla tar bilen till städerna och därför måste det i framtiden finnas ännu bättre möjligheter för byten mellan bil och tåg. Køge Nord kommer att demonstrera de senaste idéerna som kan lyfta ”parkera-och-res”-anläggningar till version 2.0.

2018 / 2019 öppnas Køge Nords nya station. Den faktiska stationen kommer att löpa över Køge Bugts motorväg och förena S-banan med den nya fjärrbanan i en och samma station. Bron blir stadsdelens landmärke och dess arkitektoniskt vågade och tydliga signal om en modern mobilitetshubb kommer att karakterisera hela området, från stadens industriområde till bostadsområdena.

I kombination med en ny motorvägsramp, kommer den nya stationen att göra Køge Nord till en regional trafikknutpunkt, där det byggs en stor ”parkera-och-res (P & R)”-anläggning med plats för 2 700 bilar när den är färdigbyggd. Härifrån får pendlarna möjligheten att resa med det nya höghastighetståget som täcker avståndet till Köpenhamns Huvudbangård på endast 20 minuter. Samtidigt ska områdets breda utbud av tjänster och servicelösningar med allt från barnpassning till inköpssystem, fitnesslokaler, biltvättar och cykelverkstäder, få pendlarna att parkera bilen här och ta tåget vidare till Köpenhamn.

Køge Nords station kommer samtidigt att vara en lokal trafikknutpunkt för resenärer som ska till det närliggande universitetsområdet eller det nybyggda supersjukhuset. Området Køge Nord, som omfattar mer än 130 hektar, delas upp i olika zoner för bostäder, stationsstaden, innovativt företagande och utbyggnaden av Skandinavisk Transport Center. Det blir en mångsidig stadsdel som ska rymma pendlare, tjänsteföretag, transportintensiva företag och invånare som vill ha de bästa möjliga ramarna för ett välfungerande familjeliv. Därför finns det ett behov av ett planeringsverktyg som kan omfamna alla önskningar och behov som de många, olika invånarna, resenärerna och besökarna i området har.

Försökets innehåll

Hela stadsdelen är planerad att vara DGNB-certifierad och den gröna identiteten kommer att unifiera hela stadsdelen. Därför måste det också finnas en visionär strategi för en intelligent mobilitetshubb som skapar ett samband bland alla kombinationer av bilar, poolbilar, samåkning, tåg, bussar, cyklar och fotgängare. Grön mobilitet ska införlivas i alla delar av stadsplaneringen och erfarenheterna av detta ska kunna graderas och överföras till andra städer samt framtida ”P & R”-anläggningar.

Även flexibilitet är ett viktigt framgångskriterium för stadsplaneringen och hela stationsområdet, för att därmed garantera bästa utsikter inför framtida utveckling. Därför ska det redan vid anläggningen av terrängparkeringen finnas planer för framtida försörjning av exempelvis elbilar, sensorer för ITS (intelligenta transportsystem), grönområden och vattendrag, samt plats för tjänster och servicelösningar som kan efterfrågas av personer i staden och på stationen.

Området ska förberedas för relevanta ITS-lösningar, självkörande bussar, MaaS-lösningar, och all underliggande IT-infrastruktur ska vara en del av stadsplaneringsverktyget. Det ska finnas ett samarbete med de andra fallstudierna för att erfarenheter från detta försök samt andra projektdeltagare ska kunna integreras häri.

 Framgångskriterier för fallstudien:

Det är önskvärt att skapa en spännande ny stadsdel, där mobilitet är en central del av stadsplanering. Utbudet av olika mobilitetslösningar – en mobilitetshubb – ska öka användningen av kollektivtrafik. Testerna från Glostrup Station införlivas i framtidens station Køge Nord och anpassas enligt parkerings- och resepremisser. Dessa utvärderas genom fallstudien.

Du kan ladda ned en affisch om Köge Nord projektet här.

Mer information

Programledare för Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktablad om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds av: