Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

 

Fallstudie:
Intelligent Trafikinformation – bättre trafikdata

Bättre trafikdata handlar om trafikledning och ska bemöta konkreta lokala utmaningar isom är dentifierade av fyra kommuner i huvudstadsregionen. Samtliga fokuserar på hur data kan optimera trafikhanteringen och skapa intelligent trafikinformation. Även om utmaningarna är kopplade till specifika geografiska platser ska lösningarna utvecklas så generella som möjligt, så att det i princip blir möjligt att skala upp dem efterföljande.

De fyra utmaningarna är:

  • Hur man bättre utnyttjar vägkapaciteten under spetstimmar (Plats: Vallensbæk Torvevej)
  • Nya former av trafikinformation under vägarbeten (Plats: Hillerød Midtby)
  • Skapa bättre upplevelser för cyklister under vägverk (Plats: Gladsaxe)
  • Förutse trafikmönster genom lokalplanändringar (Plats: Egedal)

Optimerad trafikhantering är ett relevant instrument för att, bland annat, bättre utnyttja befintlig kapacitet. genom information till trafikanter och genom kontroll av signalsystem. Optimerad trafikhantering är också ett verktyg som kan stödja CO2-minskning genom att stödja förändringar i trafikanters beteende genom att flytta dem från privat till kollektivtrafik. Dessutom innebär ett bättre trafikflöde också en minskning av CO2.

Detta fall är en del av det regionala projektet ”Den Regionale Datahub”. Erfarenheter från de fyra initiativen kommer att vara inblandade i utvecklingen av övriga användningsfall i FIMO. Genom att involvera fallet i FIMO blir det möjligt att ta de fyra initiativen steg för steg, och börja arbeta med den kunskap som samlats i samband med prototyputvecklingen. Under FIMO:s ledning kommer fallen att testa vilken effekt det får på trafikanters beteende att informera om trafikflödet genom t.ex. dynamiska informationsskyltar (VMS) på rutten. Erfarenheten från detta kommer att skapa mervärde för de övriga fallen i projektet.

Framgångskriterier för användningsfallet:

En minskning av CO2-utsläpp med hjälp av bättre trafikflöde och trafikstyrning som stöder användningen av kollektivtrafik och / eller cykel. Dessutom kommer även individen att uppleva det som en bättre service i form av mer exakt trafikstyrning / kontroll.

Ett samarbete med Trafikverket avseende trafikdata kommer att berika det danska arbetet med intelligenta trafikdata. Baserat på fallstudien bedöms affärsfallen för trafikdata över kommuner och intressenter för att få input av gemensamma strategiska rekommendationer.

Mer information

Programladere för Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktaark om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds av: