Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

 

Fallstudie:
Nya kollektiva transportlösninger – Ytterområden

Nya mobilitetstekniker växer fram på en kommersiell marknad i städerna, men hur kan de nya möjligheterna användas i ytterområdena? Samtidigt är kollektivtrafiken på landsbygden en dyr lösning idag. Detta användningsfall på Lolland ska avprova nya möjligheter för flexibla mobilitetslösningar, där gränserna mellan kollektiva och individuella möjligheter luckras upp.

På Lolland kommer projektet att arbeta med att främja delad mobilitet och användningen av denna på tvärs av användargrupper för att skapa en ekonomisk grund för systemet. Poolbilar ska kopplas upp och samman med möjligheterna för kollektivtrafik.

Målet med användningsfallet är att kunna erbjuda flexibla transportlösningar som är reella alternativ för traditionella lösningar, dvs. att man kan använda en poolbil snarare än buss eller egen bil.

I användningsfallet testas en total mobilitetslösning för landsbygden, där traditionell kollektivtrafik inte är lönsam. Målgruppen är delvis landsbygdens invånare, kommunala medarbetare som arbetar på ett decentraliserat sätt i landsbygden och turister som besöker området. Lösningen måste omfatta ett antal möjligheter åt invånarna som sammantaget kan förbättra de övergripande transportlösningarna för invånare utan egen bil. Mobilitetsintressenterna kan vara kollektivtrafikföretag, privata intressenter och gemenskapsdriva system. Lösningen kommer primärt att försöka lösa transportbehov, men kan också inkludera alternativ som minskar transportbehov.

Den kompletta lösningen ska vara lättillgänglig. Detta kan lösas på sikt via en app. Fallstudien kommer att undersöka och testa mobilitetslösningarna som appen ska kunna förmedla samt testa olika ”handhållna” lösningar för presentation av möjligheterna för invånarna. Den faktiska utvecklingen av appen kommer att ske med en ny ansökan efter fallstudien.

Den landsbygdsbaserade mobilitetslösningen bygger på en mängd möjligheter som: taxibuss, taxi, poolbil, samåkning, grannbil, delade elcyklar och andra former av upphandlingsalternativ. Dessutom kommer testet i regi av Gate21 gällande förarlösa bussar att följas och bedömas med hänsyn till framtida användning.

Framgångskriterier för användningsfallet:

Det är önskvärt att lägga fram förslag över bättre och mer varierade mobilitetslösningar för landsbygden som möjliggörs genom ny teknik. Användningsfallet kan sedan utvecklas till koncept och delmoment för mobilitetsstrategier i hela Öresundsregionen.

Mer information

Programledare för Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktablad om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds av: