Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

Fallstudier av Framtidens stationer

Framtidens stationer inkluderar tre fallstudier; en för varje region inom Öresundsregionen (Køge, Glostrup och Lund). Detta garanterar att konceptualiseringen anpassas enligt de olika geografiska områdena, samtidigt som det tas fram ett gemensamt koncept som skapar identifierbarhet och stöder ett gemensamt transportsystem.

Målet med testfasen är att lägga grunden för spridning och skalning av smarta mobilitetslösningar, genom att stödja kunskapsutbyte och utveckling över användningsfallen, och genom att skapa ett gemensamt utvecklingsförlopp för en bredare krets av kommuner samt andra intressenter från de tre regionerna.

Mer information

Programladere for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktablad om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds: