Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

 

Användningsfall för framtidens intelligenta mobilitet: Intelligent Trafikinformation

Intelligent trafikinformation blir under de kommande åren ett allt större ämne. I fallstudierna arbetar vi med ämnen som – vem äger data, vilka data är tillgängliga och hur använder man data för att uppnå önskade resultat? Under detta tema har vi samlat fyra olika sätt att skapa värde av trafikdata; trafikinformation på motorväg E6 i Skåne, trafik på Ring 3 runt Köpenhamn, flaskhalsstockning till ett industriområde i Hvidovre och smart parkering i Helsingborgs stadscentrum. För varje fallstudie fastställs en praktisk, lokal dataregistrering och dataanvändning.

Vid det gemensamma arbetet sker en konkret granskning av hur vi undviker depåer och fristående lösningar, samt vad som krävs för att etablera gemensamma normer avseende trafikdata. Dessa frågeställningar kommer också att involvera och gynna de andra två temana och följa med vid det reella strategiska arbetet.

Mere information

Programledare for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktablad om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds av: